Kỹ sư "Hai Vuông"

Kỹ sư "Hai Vuông"

Anh Lê Minh Tâm, sinh năm 1964, ở tiểu khu 223, Chi hội phó Chi hội nông dân ấp Hiệp Dư, xã Nguyễn Huân được mọi người phong tặng danh hiệu “kỹ sư Hai Vuông”. Được gọi như thế nhưng thực ra “kỹ sư Hai Vuông” Lê Minh Tâm chẳng có một bằng cấp lận lưng nào.

Tân Dân - Điểm nhấn nông thôn mới

Tân Dân - Điểm nhấn nông thôn mới

4 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, tổng giá trị nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới ở xã Tân Dân hơn 733 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh và Trung ương cấp hơn 310 tỷ đồng; ngân sách huyện, xã hơn 55 tỷ đồng; Nhân dân, doanh nghiệp đóng góp hơn 360 tỷ đồng.

 

Chuyên Mục Phát Thanh

Bài hát về Đầm Dơi


  • Firefox IE Chrome Opera Maxthon Netscape SafariL TheWold Về đầu trang