Trang nhất » Tin Tức » Chuyên Đề

Danh sách những người vi phạm trật tự ATGT năm 2012

Thứ ba - 18/12/2012 16:10
Bookmark and Share
Danh sách những người vi phạm trật tự ATGT năm 2012

Danh sách những người vi phạm trật tự ATGT năm 2012

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông

 

(Từ ngày 04/01/2013 đến ngày 10/01/2013)

I.Đường bộ

01. Cao Văn Bắc – 1980 – Tân Yên, Tân Thành, Bình Minh, Vĩnh Long. Lỗi vi phạm: Điểu khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.25mg/l đến 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

02. Nguyễn Văn Luân – 1978 – Bá Huê, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điểu khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

03. Nguyễn Nhựt Trường – 1984 – Mương Điều B, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điểu khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở; Không có GPLX. Phạt tiền 3.500.000đ.

04. Trương Minh Thắng - 1968 – Tân Long A, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h đến 35km/h. Phạt tiền: 5.000.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

05. Dương Vũ Bảo - 1993 – Tân Phú, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền 1.200.000đ.

06. Nguyễn Minh Thảo – 1995 – Tân Thành A, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền 1.200.000đ.

07. Ngô Trường Giang - 1969 – Nam Chánh, Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10km/h; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền 2.650.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

08. Trần Quốc Trung - 1986 – Gò Cát, Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền 1.200.000đ.

09. Phạm Văn Hận – 1973 – Trung Cang, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Vượt xe trái quy định gây tai nạn giao thông. Phạt tiền: 2.500.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

10. Hồ Minh San – 1991 - Nhà Cũ, Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 2.000.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

11. Nguyễn Kha Ly – 1991 – Bàu Sen, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

12. Trịnh Trường Duy – 1992 – Khánh Lâm, U Minh, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn của người Kiểm soát giao thông. Phạt tiền: 2.500.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

13. Nguyễn Thanh Triều – 1989 – Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 2.500.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

14. Trần Công Hậu – 1995 – Kế Phòng, Vĩnh Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 1.200.000đ.

II. Đường thủy

01. Huỳnh Quốc Triều – 1977 – Xóm Mới, Tạ An Khương Đông, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

02. Nguyễn Tấn Lực – 1975 – Tân Lợi B, Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

03. Lâm Văn Tình - 1990 – Bàu Sen, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

04. Trần Văn Tăng – 1985 – Tân Lợi A, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

05. Lê Tuấn Anh – 1980 - Hòa Lập, Tân Thuận, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

06. Mai Ngọc Chi – 1961 – Thoại Giang, Bình Thành, Thoại Sơn, An Giang. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

07. Trương Thanh Mộng – 1977 – Thuận Hòa, Tân Thuận, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

08. Nguyễn Văn Hoàng – 1982 – Thuận Lợi, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

09. Lâm Kim Long – 1958 – Tân Thuận, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 300.000đ.

10. Trần Hoàng Kha – 1986 – Thuận Hòa, Tân Thuận, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

11. Nguyễn Văn Út – 1979 – Tân Phước, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

12. Lê Đức Trí – 1975 – Tạ An Khương Đông, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Sử dụng Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hiệu lực; Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 650.000đ.

 

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông

 

(Từ ngày 28/12/2012 đến ngày 03/01/2013)

01. Nguyễn Hải Đăng – 1982 – Khóm 2, Thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không mang theo GĐKX; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền 2.600.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

02. Võ Ngọc Hiền – 1978 – Phường Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h; Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 3.700.000đ.

03. Trương Sỹ Quý – 1982 – Bàu Sen, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền 2.500.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

04. Phương Trọng Nguyễn - 1989 – Tân Phước, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp; Không mang theo GĐKX; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thử có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 3.000.000đ. Tước GPLX  60 ngày.

05. Lý Văn Giàu - 1976 – Nhà Luận, Tam Giang, Năm Căn, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền 2.500.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông

 

(Từ ngày 21/12/2012 đến ngày 27/12/2012)

I.Đường bộ

01. Vưu Hoài Bảo – 1994 – Tân Hòa, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy phép lái xe (GPLX). Phạt tiền: 1.000.000đ.

02. Nguyễn Văn Cư – 1990 – Tân Thới B, Tạ An Khương Đông, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Đi ngược chiều của đường một chiều; Không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông. Phạt tiền: 2.800.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

03. Nguyễn Chí Tình – 1989 – Bờ Đập, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

04. Lê Hoàng Chánh - 1990 – Kinh 7, Tam Giang, Năm Căn, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo Giấy đăng ký xe (GĐKX); Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 1.200.000đ.

05. Nguyễn Minh Đưa - 1990 – Đồng Tâm B, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền 1.000.000đ.

06. Quang Văn Bé – 1993 – Cây Kè, Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS; Không gắn biển số theo quy định. Phạt tiền 1.600.000đ.

07. Dương Phương Mãi - 1980 – Tân Đức, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không mang theo GĐKX; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền 2.600.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

08. Nảo Thành Được - 1995 – Khóm 1, Thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền 500.000đ.

09. Nguyễn Chí Thiện – 1994 – Chà Là, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

10. Tô Mừng Em - 1991 – Khóm 2, Thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

11. Huỳnh Mỹ Nhân – 1993 – Ấp 2, Tân Lộc Bắc, Thới Bình, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

12. Lê Thanh Sơn – 1977 – Đồng Khởi, Tân Ân Tây, Ngọc Hiển, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h; Không mang theo GPLX. Phạt tiền: 2.600.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

13. Huỳnh Công Chánh – 1985 – Tân Long B, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

II. Đường thủy

01. Nguyễn Văn Tèo – 1969 – Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chở hàng hóa vượt quá vạch mớn nước an toàn. Phạt tiền: 300.000đ.

02. Nguyễn Thanh Dân – 1957 – Phước Long, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

03. Bùi Trung Thời - 1975 – Ánh Dân, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

04. Nguyễn Văn Dũng – 1977 – Nhà Luận, Tam Giang, Năm Căn, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện; Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 1.000.000đ.

05. Vưu Hoàng Nam - 1978 – Khóm 2, Thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

06. Nguyễn Hồng Mơ – 1974 – Hiệp Tùng, Năm Căn, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

07. Đoàn Văn Thêm – 1966 – Hiệp Hòa Tây, Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

08. Nguyễn Bảo Xuyên – 1985 – Cái Ngay, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

09. Phạm Vũ Pha – 1985 – Cái Ngay, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

10. Nguyễn Văn Nghĩa – 1988 – Tân Hùng, Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

11. Nguyễn Văn Nghiệp – 1980 – Thanh Tùng, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

12. Lâm Văn Trường – 1993 – Tấn Ngọc, Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 800.000đ.

13. Huỳnh Văn Ri – 1980 – Tân Long, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; Không có Chứng chỉ nghiệp vụ. Phạt tiền: 1.250.000đ.

14. Trần Thị Huệ – 1975 – Hồng Phước, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

15. Nguyễn Văn Hiếu – 1991 – Đông Hưng, Cái Nước, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

16. Trần Văn Lên – 1977 – Hồng Phước, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

17. Lê Minh Trí – 1968 – Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

 

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông

(Từ ngày 14/12/2012 đến ngày 20/12/2012)

 

I.Đường bộ

01. Dương Duy Tân – 1987 – Phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy phép lái xe (GPLX); Không cò Giấy chứng nhận Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (BHTNDS). Phạt tiền: 1.100.000đ.

02. Trần Công Hậu – 1996 – Khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền: 500.000đ.

03. Phan Thanh Vốn – 1993 – Khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền 1.000.000đ.

04. Lâm Văn Mãi - 1991 – Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo Giấy đăng ký xe (GĐKX); Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 1.200.000đ.

05. Bùi Hùng Linh - 1984 – Khóm 7, Phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở; Không chấp hành hiệu lệnh của Người Kiểm soát giao thông. Phạt tiền 3.350.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

06. Trần Văn Đời – 1983 – Thành Vọng, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền 2.500.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

07. Lê Thanh Ân - 1992 – Tân Hồng, Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h; Không mang theo GPLX; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền 4.080.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

08. Trương Trí Thức - 1984 – Nhà Cũ, Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền 1.200.000đ.

09. Nguyễn Trường Duy - 1995 – Nam Chánh, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền: 500.000đ.

10. Trần Văn Sil - 1993 – Bờ Đập, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h; Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 3.700.000đ.

11. Nguyễn Kim Đào – 1994 – Chà Là, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h; Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 1.950.000đ.

12. Nguyễn Văn Bình – 1977 – An Khoa, Vĩnh Mỹ B, Hòa Bình, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

13. Trịnh Thanh Việt – 1964 – Khóm 5, Phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

II. Đường thủy

01. Đặng Văn Lập – 1970 – Bờ Đập, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

02. Dương Hoàng Chiếm – 1987 – Tân Trung, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

03. Ngô Văn Phúc - 1981 – Tân Thành, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

04. Đặng Văn Cơ – 1972 – Bờ Đập, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

05. Nguyễn Quốc Khải - 1989 – Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

06. Trần Nhật Linh – 1980 – Đông Hưng, Cái Nước, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 1.000.000đ.

07. Dương Kinh Kha – 1994 – Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

08. Trương Minh Chiến – 1987 – Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm:  Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 850.000đ.

09. Nguyễn Hoài Thương – 1981 – Cái Ngay, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có bằng thuyền trưởng hạng ba. Phạt tiền: 2.500.000đ.

10. Phạm Văn Tèo – 1988 – Hòa Tây B, Phú Thuận, Thoại Sơn, An Giang. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

11. Trần Chúc Phương – 1980 – Minh Dũng, Minh Thuận, U Minh Thượng, Kiên Giang. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; Không có Chứng chỉ thợ máy. Phạt tiền: 1.250.000đ.

12. Phan Văn Tịnh – 1967 – Tân Trung, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

13. Lâm Thái Anh – 1983 – Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

14. Trần Văn Sử – 1981 – Ninh Lơi, Ninh Quới, Hồng Dân, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Không có Chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

15. Trương Minh Tân – 1987 – Tân Thuận, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

16. Bùi Minh Trung – 1972 – Tân Lợi A, Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện; Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 1.000.000đ.

17. Nguyễn Văn Đấu – 1976 – Tân Thành A, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông

(Từ ngày 07/12/2012 đến ngày 13/12/2012)

I.Đường bộ

01. Nguyễn Thị Hiền – 1987 – Ấp Thủ B, Tam Giang Tây, Ngọc Hiển, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy phép lái xe (GPLX); Không mang theo Giấy đăng ký xe (GĐKX); Không cò Giấy chứng nhận Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (BHTNDS). Phạt tiền: 1.200.000đ.

02. Nguyễn Quốc Thuần – 1994 – Tân Thành, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: : Không có GPLX; Chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10km/h. Phạt tiền 1.150.000đ.

03. Lê Trung Toàn – 1992 – Hòa Tân, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.25mg/l đến 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

04. Châu Minh Lý - 1995 – Khóm 1, Thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền: 500.000đ.

05. Trịnh Ly Ty - 1995 – Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền 500.000đ.

06. Phạm Tuấn Kiệt – 1980 – Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền 2.500.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

07. Trương Minh Đảm - 1991 – Tân Thành, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

08. Nguyễn Thanh Hoài - 1990 – Xóm 5, Thôn Thuận Hạnh, xã Bình Thuận, Tây Sơn, Bình Định. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10km/h. Phạt tiền 1.150.000đ.

09. Nguyễn Văn Đền - 1980 – Ấp 2, Phường Tân Thành, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

10. Châu Văn Út - 1987 – Ấp 3, Khánh Lâm, U Minh, Cà Mau.  Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

11. Phạm Bé Tám – 1976 – Chà Là, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

12. Phan Văn Vũ – 1994 – Ngã Bát, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10km/h; Không mang theo GĐKX. Phạt tiền: 1.250.000đ.

13. Nguyễn Vũ Chinh – 1991 – Tân Thành, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10km/h; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 1.060.000đ.

14. Lê Chí Nguyện – 1987 – Chà Là, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 1.200.000đ.

15. Nguyễn Hồng Phán – 1973 – Khóm 1, Thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không chấp hành hiệu lệnh của Người kiểm soát giao thông; Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 2.660.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

II. Đường thủy

01. Phan Công Hậu – 1985 – Thị Trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

02. Phạm Đồng Hóa – 1984 – Vàm Đầm, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Bằng thuyền trưởng hạng ba. Phạt tiền: 2.500.000đ.

03. Phan Văn Mọng – 1976 – Đông Thới, Cái Nước, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 300.000đ.

04. Nhan Phước Kiến – 1975 – Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 1.000.000đ.

05. Cù Chí Mun - 1978 – Tam Giang, Năm Căn, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

06. Đặng Văn Khắc – 1984 – Thị trấn Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

07. Lâm Thanh Sơn – 1973 – Tam Giang Đông, Năm Căn, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

08. Nguyễn Duy Thanh – 1983 – Tân Hiệp, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

09. Lâm Khánh Duy – 1984 – Tân Thuận, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

10. Thạch Đẹp – 1984 – Ấp 4, Thị trấn Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

11. Huỳnh Thanh Phong – 1960 – Hố Gùi, Tam Giang Đông, Năm Căn, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

12. Trần Thị Thu Loan – 1978 – Phú Quý, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 850.000đ.

13. Lê Văn Quốc – 1982 – Tân Hồng, Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

14. Đoàn Công Đức – 1975 – Nam Chánh, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

15. Lăng Hoàng Khởi – 1973 – Nam Chánh, Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

16. Phạm Kim Hôn – 1979 – Thạnh Trị, Sóc Trăng. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

17. Phan Nở – 1965 – Tam Giang, Năm Căn, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

18. Trần Văn Tẻn – 1978 – Minh Hùng, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông

(Từ ngày 30/11/2012 đến ngày 06/12/2012)

 

I.Đường bộ

01. Đồng Hoàng Thiện – 1979 – Thị trấn Trần Văn Thời, Trần Văn Thời, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy phép lái xe (GPLX). Phạt tiền: 1.000.000đ.

02. Hà Thanh Hòa – 1965 – Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: : Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

03. Phạm Hoàng Tiến – 1973 – Tân Hiệp, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền 3.000.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

04. Phạm Minh Dương - 1990 – Ấp 2, An Xuyên, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không mang theo GPLX; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.25 đến 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 850.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

05. Trần Đình Bình - 1975 – Khóm 1, Thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền 2.000.000đ.

06. Trần Vũ Hải – 1995 – Tân Lợi A, TAK Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên; Không mang theo Giấy đăng ký xe (GĐKX); Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự (BHTNDS); Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền 1.850.000đ.

07. Tạ Hoàng Thái - 1979 – Tân Bình, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 800.000đ.

08. Võ Minh Nhựt - 1978 – Mỹ Tân, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng dộ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

09. Đổng Văn Tới - 1967 – Khóm 6, Thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không chấp hành hiệu lệnh của Người kiểm soát giao thông. Phạt tiền: 1.850.000đ.

10. Ngô Quốc Thung - 1988 – Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau.  Lỗi vi phạm: Không chấp hành hiệu lệnh của Người kiểm soát giao thông; Chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10km/h. Phạt tiền: 900.000đ.  

11. Lâm Hoàng Diễn – 1995 – Tân Trung, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền: 500.000đ.

12. Cao Văn Thích – 1994 – Ấp 1, Thuận Hòa, Long Mỹ, Hậu Giang. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

13. Trương Huyền Linh – 1996 – Tân Thành A, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên; Không mang theo GĐKX. Phạt tiền: 550.000đ.

14. Cao Minh Phụng – 1990 – Cái Nai, Hòa Tân, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng dộ cồn vượt quá 0.25mg/l đến 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

15. Trần Duy Khương – 1995 – Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 600.000đ.

16. Trần Hoài Nam – 1993 – Nhị Nguyệt, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền 1.200.000đ.

17. Dư Minh Trực – 1980 – Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10km/h; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng dộ cồn vượt quá 0.25mg/l đến 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền 900.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

18. Lê Thanh Song – 1988 - Ấp 21, Khánh Thuận, U Minh, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền 1.000.000đ.

II. Đường thủy

01. Phạm Tấn Lợi – 1989 – Lai Vung, Đồng Tháp. Lỗi vi phạm: Không có Bằng thuyền trưởng hạng ba. Phạt tiền: 2.500.000đ.

02. Lê Quốc Sử – 1983 – Thanh Tùng, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

03. Trang Văn Hiệp – 1977 – Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

04. Đặng Minh Phụng – 1986 – Xóm Tắc, Tân Thuận, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 850.000đ.

05. Đoái Văn Trọt - 1990 – Tân Long, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

06. Hồ Hoàng Út – 1988 – Tân Hiệp Lợi, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

07. Hồng Bảo Trân – 1990 – Phú Nhuận, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

08. Trần Vũ Toàn – 1992 – Tân Hiệp, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

09. Trương Văn Tý – 1989 –Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

10. Trần Hoàng Kha – 1984 – Hòa Tân, TP Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

11. Phan Vũ Nam – 1978 – Tân Bình, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

12. Huỳnh Văn Hận – 1982 – Thuận Hòa, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

13. Huỳnh Toàn Lịnh – 1987 – Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

14. Trần Chí Linh – 1982 – Cái Ngay, Định Bình, TP  Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 800.000đ.

15. Nguyễn Minh Tuấn – 1988 – Phường 7, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

 

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông

(Từ ngày 22/11/2012 đến ngày 29/11/2012)

 

I.Đường bộ

01. Ngô Hoàng Giang - 1983 – Tân Long, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.25 đến 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ.

02. Trần Bé Năm – 1977 – Tân Điền, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: : Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

03. Hồ Thanh Tùng – 1996 – Khóm 2 TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xilanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền: 500.000đ.

04. Đặng Hoài Vui - 1990 – Tân Thới B, TAK Đông, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX (Giấy đăng ký xe); Không có giáy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự (BHTNDS); Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng dộ cồn vượt quá 0.25 đến 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 1.950.000đ.

05. Đỗ Văn Tốt - 1992 – Tân Hòa, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20km/h; Không có GPLX. Phạt tiền: 1.750.000đ.

06. Lâm Tấn Bel – 1994 – Ngã Bát, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có giấy chứng nhận BH TNDS. Phạt tiền: 1.200.000đ.

07. Ngô Ngân Em - 1986 – Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.25mg đến 0.4mg/1l khí thở; Không mang GĐKX. Phạt tiền: 850.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

08. Phan Hải Dương - 1995 – Tân Thành A, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xilanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền: 500.000đ.

09. Nguyễn Văn Huy - 1987 – Kinh Chuối - Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

10. Trương Khánh Linh - 1993 – Đồng Tâm A, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau.  Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 1.200.000đ.  

11. Nguyễn Thúc Định – 1979 – Khóm 3, Phường 7, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h đến 35km/h. Phạt tiền: 5.000.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

12. Trần Văn Đẹp – 1987 – Cái Nai, Hòa Tân, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

II. Đường thủy

01. Bùi Văn Trung – 1971 – Tân HIệp Lợi A, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

02. Huỳnh Chí Công – 1968 – Tân Thành B, TAK Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

03. Trần Duy Khánh – 1984 – Khóm 2 TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

04. Võ Hoàng Em– 1992 – Mỹ Phú, TAK, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

05. Trương Văn Vũ - 1985 – Tân Thành, Tân Duyệt, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

06. Nguyễn Văn Thành – 1988 – Tân Hiệp Lợi, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

 

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông

(Từ ngày 15/11/2012 đến ngày 22/11/2012)

 

01. Lý Văn Bình - 1995 – Ấp 11, Thới Bình, Thới Bình, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cmtrở lên. Phạt tiền: 70.000đ.

02. Phạm Văn Tình – 1994 – Bá Huê, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe. Phạt tiền 230.000đ.

03. Lê Mạnh Huỳnh – 1985 – Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

04. A Sử - 1986 – Quốc tịch Trung Quốc. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10km/h. Phạt tiền: 1.150.000đ.

05. Nguyễn Thanh Tuyến - 1991 – Xóm Lá, Thới Bình, Thới Bình, Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

06. Trần Minh Sơn - 1989– Tân Phú, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở; Không mang theo giấy CNĐK xe. Phạt tiền: 2.600.000đ.

07. Hà Như Ý - 1989 – Tân Phú,Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở; Gắn biển số không đúng quy định. Phạt tiền: 2.590.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

08. Trần Thị Như Ý - 1994 – Khóm 6, Phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 2.500.000đ.

09. Nguyễn Chí Anh - 1991 – Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20km/h; Không có GPLX; Không mang teo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Phạt tiền: 1.950.000đ.

10. Lê Đại Đồng - 1995 – Khóm 1, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau.  Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xilanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền: 500.000đ.

11. Phạm Minh Tươi – 1975 – Cái Ngay, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

12. Huỳnh Chí Linh – 1987 – Khóm 4, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chở theo 02 người trên xe; Không mang theo giấy CNĐK xe; Chở người ngồi trên xe không đội mủ bảo hiểm; Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông. Phạt tiền: 1.580.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

13. Trịnh Hoàng Thắng – 1992 – Tân Thành, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà mau. Lỗi vi phạm: Không mang GPLX; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự; Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; Chở theo từ 03 người trở lên trên xe; Chở người ngồi trên xe không đội mủ bảo hiểm; Không mang theo giấy CNĐK xe. Phạt tiền: 1.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

 

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông

(Từ ngày 09/11/2012 đến ngày 15/11/2012)

 

I.Đường bộ

01. Huỳnh Trọng Tình - 1995 – Tân Trung, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: : Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cmtrở lên. Phạt tiền: 70.000đ.

02. Võ Hoàng Duy – 1992 – Tân Long B, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền 160.000đ.

03. Nguyễn Hải Truyền – 1993 – Vàm Đầm, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có giấy chứng nhận Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (BHTNDS); Không mang theo Giấy đăng ký xe (GĐKX). Phạt tiền: 330.000đ.

04. Phạm Chí Thân - 1994 – Trung Cang, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS; Không chấp hành hiệu lệnh của Người Kiểm soát giao thông. Phạt tiền: 630.000đ.

05. Trần Văn Thân - 1988 – Hiệp Dư, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

06. Nguyễn Văn Khánh - 1984 – Tân Hiệp, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định; Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 1.200.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

07. Nguyễn Thanh Tuyền - 1989 – Khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

08. Lê Hoàng Nam - 1994 – Tân Điền, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 330.000đ.

09. Huỳnh Văn Gấu - 1982 – Tân Khánh, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

10. Lê Vũ Huỳnh - 1992 – Hiệp Hòa, Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau.  Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

11. Lâm Văn Tính – 1996 – Tân Phong, Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông. Phạt tiền: 1.250.000đ.

12. Hồ Nhựt Thơ – 1985 - Ấp 3, Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở; Chở người ngồi trên xe không đội mủ bảo hiểm. Phạt tiền: 900.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

II. Đường thủy

01. Nguyễn Hoàng Đẳng – 1983 – Tân Điền, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

02. Lư Quang Đình – 1991 – Tân Long, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

03. Nguyễn Văn Sơn – 1980 – Tấn Ngọc, Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

04. Nguyễn Văn Giang – 1971 – Xóm Tắc, Tân Thuận, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

05. Lê Văn Dư - 1989 – Khánh Bình Đông, Trần Văn Thời, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

06. Nguyễn Minh Thức – 1982 – Tấn Ngọc, Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện; Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 1.000.000đ.

07. Võ Thanh Tùng – 1974 – Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

08. Tô Văn Thù – 1966 – Tân Phú, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

09. Phạm Văn Sệ – 1986 – Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có bằng thuyền trưởng hạng 3. Phạt tiền: 2.500.000đ.

10. Huỳnh Chí Thành – 1968 – Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện; Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 1.000.000đ.

11. Đinh Văn Đền – 1985 – Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện; Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 1.000.000đ.

12. Nguyễn Văn Đen – 1977 – Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có bằng thuyển trưởng hạng 3. Phạt tiền: 2.500.000đ.

13. Lê Vũ Phong – 1984 – Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có bằng thuyển trưởng hạng 3. Phạt tiền: 2.500.000đ.

14. Nguyễn Văn Lý – 1964 – Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện; Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 1.000.000đ.

15. Nguyễn Văn Hưng – 1968 – Thuận Long A, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có bằng thuyền trưởng hạng 3; Sử dụng Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và  bảo vệ môi trường hết hiệu lực. Phạt tiền: 2.900.000đ.

 

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông

(Từ ngày 02/11/2012 đến ngày 08/11/2012)

 

I.Đường bộ

01. Nguyễn Kim Đào - 1994 – Chà Là, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy phép lái xe (GPLX); Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự (BHTNDS); Không mang theo Giấy đăng ký xe (GĐKX). Phạt tiền: 330.000đ.

02. Trương Hoàng Vũ – 1972 – Tân Long B, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10km/h; Không có GPLX. Phạt tiền 310.000đ.

03. Trần Hải Đoan – 1986 – Khóm 2, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có giấy chứng nhận BHTNDS; Không mang theo  GĐKX. Phạt tiền: 330.000đ.

04. Mai Thị Diệp - 1993 – Chà Là, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

05. Nguyễn Trường Giang - 1992 – Nam Chánh, Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có giấy chứng nhận BHTNDS; Không mang theo GĐKX; Chở người ngồi trên xe không đội mủ bảo hiểm. Phạt tiền: 480.000đ.

06. Lê Su Ki - 1992 – U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Kiên Giang. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

07. Hứa Huỳnh Như - 1994 – Tân Khánh, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX, Không có giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 330.000đ.

08. Phạm Minh Tuấn - 1993 – Tân Thành, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

09. Nguyễn Hoàng Vũ - 1994 – Khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX, Không có giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 330.000đ.

10. Võ Việt Thuấn - 1992 – Khóm 1, Thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau.  Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

11. Trương Hải Đăng - 1994 – Bàu Sen, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX, Không có giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 330.000đ.

12. Bùi Tá Nguyên - 1979 – Quãng Phú, Quãng Ngãi. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h. Phạt tiền: 460.000đ.

13. Nguyễn Hoàng Thạo - 1991 – Chà Là, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở; Không có GPLX. Phạt tiền: 910.000đ.

14. Phan Chí Thiện - 1996 – Vàm Đầm, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cmtrở lên. Phạt tiền: 70.000đ.

15. Trần Văn Tý - 1990 – Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 330.000đ.

16. Trần Thành Phố - 1990 – Thanh Tùng, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

17. Trần Văn Tèo– 1978 – Tân Điền A, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h. Phạt tiền 460.000đ.

II. Đường thủy

01. Thạch Hiệp – 1992 – Cái Mòi, Đất Mũi, Ngọc Hiển, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 300.000đ.

02. Nguyễn Văn Hận – 1975 – Trần Hợi, Trần Văn Thời, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

03. Đỗ Hoàng Pháp – 1973 – Bàu Sen, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

04. Phạm Chí Bảo – 1994 – Cầu Ván, Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 500.000đ.

05. Võ Minh Phương- 1985 - Tam Giang, Năm Căn, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

06. Dương Hoàng Kha – 1980 – Tân Long A, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

07. Hồ Cẩm Loan – 1987 – Kinh Chuối, Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

08. Trang Trường Giang – 1980 – Đồng Tâm B, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

09. Lê Chí Hải – 1987 – Châu Điền, Long Điền, Giá Rai, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện; Sử dụng Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hiệu lực. Phạt tiền: 650.000đ.

10. Nguyễn Văn Miền – 1984 – Cầu Ván, Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

11. Tô Văn Khởi – 1963 – Nhà Dài, Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 500.000đ.

12. Nguyễn Văn Tống – 1974 – Ấp 10B, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 500.000đ.

13. Lữ Văn Dễ – 1971 – Thạnh Hưng 2, Vĩnh Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

14. Phạm Văn Tính – 1994 – Tam Giang, Năm Căn, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

15. Võ Ân Tình – 1991 – Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

16. Lương Văn Trường – 1976 – Tam Giang, Năm Căn, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 300.000đ.

17. Trần Hải Duy – 1992 - Tân Long, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

18. Nguyễn Văn Tùng – 1973- Long Hưng, Long Châu, Tân Châu, An Giang. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn thợ máy. Phạt tiền: 400.000đ.

19. Huỳnh Công Thủ - 1993 – Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

20. Lê Văn Kiệt – 1977 – Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

21. Huỳnh Văn Vũ – 1980 – Cái Ngay, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

22. Dương Văn Ngoãn – 1972 - Cái Ngay, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

23. Nguyễn Văn Thông – 1971 – Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

24. Lê Công Viện – 1986 – Tân Hiệp, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

25. Trần Hữu Phước – 1973 – Tam Giang, Năm Căn, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

26. Lê Hoàng Long – 1979 – Long Hậu, Cần Giuộc, Long An. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

27. Lâm Thành Gia – 1954 – Tân Bình, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

28. Dương Văn Hải – 1990 – Tân Hồng, TAK Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

29. Phạm Minh Nhựt – 1975 – Tân Thới B, TAK Đông, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

30. Nguyễn Văn Đen – 1982 – Kinh Sáng, Định Bình, Đông Hải, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

31. Nguyễn Văn Cương – 1973 – Thuận Lợi, Tân Thuận, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

32. Huỳnh Sơn – 1979 – Tân Phong A, TAK Đông, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

33. Huỳnh Thị Lê – 1958 – Tân Hiệp, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

34. Nguyễn Triều Phụng – 1982 – Tân Hiệp, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

35. Ngô Hồng Em – 1981 – Tân Thới A, TAK Đông, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

36. Lê Minh Ta – 1983 – Tân Long A, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

37. Trương Văn Riêng – 1986 – Thanh Hòa, Hồng Dân, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Không có bằng thuyền trưởng hạng 3. Phạt tiền: 2.000.000đ.

38. Nguyễn Văn Đen – 1984 – Khóm 5, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có bằng thuyền trưởng hạng 3. Phạt tiền: 2.500.000đ.

39. Trương Hoàng Minh – 1958 – Tân Phước, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

 

 

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông

(Từ ngày 26/10/2012 đến ngày 01/11/2012)

 

01. Phạm Văn Sệ - 1987 – Tân Hiệp, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy phép lái xe (GPLX); Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.25mg/l đến 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 460.000đ.

02. Hồ Mộng Kha - 1995 – Khóm 4, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền: 70.000đ.

03. Đỗ Hà Phương – 1994 – Khóm 2, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ

04. Mai Thị Diệp - 1993 – Chà Là, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

05. Lý Hoàng Sẻl - 1994 – Tân Bửu, Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự (BHTNDS); Không mang theo Giấy đăng ký xe (GĐKX). Phạt tiền: 330.000đ.

06. Nguyễn Minh Dương - 1988 – Đồng Tâm A, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có giấy chứng nhận BHTNDS; Không mang theo Giấy đăng ký xe; Không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển. Phạt tiền: 420.000đ.

07. Tô Trung Hiếu - 1996 – Tân Long A, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên; Không mang theo GĐKX, Không có giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 155.000đ.

08. Huỳnh Tấn Đạt - 1993 – Xóm Mới, Tân Thạnh, Giá Rai, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 260.000đ.

09. Nguyễn Khánh Huỳnh - 1995 – Chà Là, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên; Không mang theo GĐKX, Không có giấy chứng nhận BHTNDS; Người điều khiển không đội mủ bảo hiểm khi tham gia giao thông đường bộ. Phạt tiền: 230.000đ.

10. Cao Hùng Tuyên - 1991 – Ngọc Sơn, Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Lỗi vi phạm: Người điều khiển không đội mủ bảo hiểm khi tham gia giao thông đường bộ; Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 480.000đ.

11. Nguyễn Hoàng Lên - 1990 – Nam Chánh, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

12. Nguyễn Văn Um - 1983 – Tân Điền B, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

13. Trương Văn Mum - 1990 – Tân Điền, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

14. Lê Hoàng Tuấn - 1985 – Tân Điền, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở (vi phạm lần II). Phạt tiền: 1.000.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

15. Lâm Bửu Chinh - 1987 – Tân Điền A, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10km/h; Không có GPLX. Phạt tiền: 310.000đ.

16. Quách Nghĩa Bình - 1989 – Khóm 4, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở; Có bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn môi trường về tiếng ồn. Phạt tiền: 900.000đ. Phạt bổ sung: Trước GPLX 30 ngày.

17. Trần Thu Thảo– 1994 – Tân Điền, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền 160.000đ.

18. Đoàn Văn Ân- 1986 – Đông Mỹ, Trần Thới, Cái Nước, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

19. Diệp Bé Chuyên- 1992- Khóm 4, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Vượt xe trái quy định gây tai nạn giao thông. Phạt tiền: 2.500.000đ.

20. Nguyễn Văn Đạt- 1983- Khóm 5, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Giao phương tiện cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật điều khiển xe tham gia giao thông. Phạt tiền: 750.000đ.

21. Nguyễn Minh Đương- 1986 – Mương Điều B, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Giao phương tiện cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật điều khiển xe tham gia giao thông. Phạt tiền: 750.000đ.

22. Quách Thành Phát – 1978 – Khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có giấy chứng nhận BHTNDS; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 760.000đ.

23. Trần Văn Nguyện – 1986 – Chà Là, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

24. Nguyễn Hữu Cảnh – 1947 – Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

25. Lê Anh Duy – 1981 – Mương Điều B, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

26. Cao Hồng Thắm – 1993 – Ngọc Sơn, Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Lỗi vi phạm: Không chấp hành hiệu lệnh của Người Kiểm soát giao thông; Không mang theo GPLX; Không có giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 470.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

27. Lê Công Trạng – 1982- Thanh Tùng, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

28. Trần Hoàng Anh – 1977- Khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 850.000đ.

29. Lưu Văn Nhường – 1986 – Xóm Mới, Tạ An Khương Đông, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

30. Nguyễn Trung Thám – 1990 – Chà Là, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 1.000.000đ.

31. Lê Văn Đông. Tân Điền A, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

32. Trần Hải Thuận- 1980- Tân Khánh, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Bằng thuyền trưởng hạng ba. Phạt tiền: 2.500.000đ.

33. Trần Hoàng Anh – 1988 – Bình Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

34. Âu Văn Sơn. Thuận Tạo, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

35. Lê Phúc Trung – 1987 – Tân Long B, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

36. Nguyễn Văn Kiệt – 1967 – Hiệp Hải, Tân Thuận, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

37. Nguyễn Văn Lơ – 1974 – Thuận Tạo, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

38. Phan Văn Vũ – 1984 – Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

39. Huỳnh Văn Quán – 1975 – Đồng Giác, Tân Thuận, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

40. Trương Văn Lành – 1976 – Xóm Tắc, Tân Thuận, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

41. Trần Văn Liêm – 1971 – Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

42. Bạch Văn Nơi – 1981 – Tân Long, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

43. Lương Văn Lam – 1970 – Minh Hùng, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 300.000đ.

44. Phan Văn Đấu – 1950- Thuận Long, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

45. Trương Xuân Lý – 1985- Tân Long C, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông

(Từ ngày 19/10/2012 đến ngày 25/10/2012)

 

01. Dư Thế Duy - 1989 – Khóm 1, Phường 1, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy phép lái xe (GPLX). Phạt tiền: 160.000đ.

02. Nguyễn Như Nguyện- 1995 – Khóm 2, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền: 70.000đ.

03. Ngô Trọng Hữu – 1993 – Tân Thành B - Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ

04. Phan Út Thảo - 1988 – Tân Thành, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

05. Đào Hoàng Diễn - 1976 – Tân Long, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự (BHTNDS); Không mang theo Giấy đăng ký xe (GĐKX); Chở người ngồi trên xe không đội mủ bảo hiểm. Phạt tiền: 480.000đ.

06. Trần Trung Tính - 1995 – Khóm 6, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh trên 50cm3; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.25mg/l đến 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 220.000đ.

07. Tô Chí Linh - 1987 – Hòa Đức, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không mang theo GPLX; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 820.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

08. Lương Văn Chiều - 1987 – Long Điền, Đông Hải, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có BHTNDS; Chở người ngồi trên xe không đội mủ bảo hiểm; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 1.230.000đ.

09. Lê Văn Đường - 1958 – Tân Thành A, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở; Không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông. Phạt tiền: 3.250.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

10. Dương Văn Tặng - 1984 – Thành Vọng, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Giao phương tiện cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật điều khiển xe tham gia giao thông. Phạt tiền: 750.000đ.

11. Lê Văn Tình - 1970 – Đồng Tâm A, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Giao phương tiện cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật điều khiển xe tham gia giao thông. Phạt tiền: 750.000đ.

12. Phạm Tố Như - 1996 – Tân Phú, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền: 70.000đ.

13. Trần Thúy Ngân - 1987 – Cầu Ván, Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h; Không có GPLX. Phạt tiền: 460.000đ.

14. Hồ Sơn Trưởng - 1994 – Hồng Phước, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

15. Hồ Thanh Tùng - 1996 – Khóm 2, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền: 70.000đ.

16. Phạm Văn Sơn - 1973 – Tân Long B, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn của Người Kiểm soát giao thông; Không mang theo GĐKX; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 2.670.000đ.

17. Nguyễn Thúc Đủ – 1994 – Kinh Ngang, Quách Phẩm, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền 160.000đ.

 

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ tháng 10/2012

 

01. Lý Thanh Sơn - 1977 – Khóm 1, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy phép lái xe (GPLX). Phạt tiền: 160.000đ.

02. Nguyễn Trung Cương- 1994 – Tân Khánh, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

03. Ngô Bá Triệu – 1994 – Khóm 1, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

04. Nguyễn Y Tâm - 1994 – Tân Trung, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy đăng ký xe (GĐKX); Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự (BHTNDS). Phạt tiền: 330.000đ.

05. Lê Văn Chiến - 1989 – Tân Phong, Đông Hưng, Cái Nước, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 260.000đ.

06. Trần Ra Sil - 1995 – Khai Hoang, Quách Phẩm, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh trên 50cm3.. Phạt tiền: 70.000đ.

07. Trương Kiến Thịnh - 1987 – Tân Thành, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có giấy chứng nhận BHTNDS; Không mang theo GĐKX; Đi vào khu vực cấm. Phạt tiền: 480.000đ.

08. Dương Hoàng Ba - 1994 – Mương Điều B, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có giấy chứng nhận BHTNDS; Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h. Phạt tiền: 630.000đ. 

09. Võ Minh Trí - 1968 – Nhị Nguyệt, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h. Phạt tiền: 460.000đ.

10. Lâm Gia Bảo - 1995 – Tân Thới A, Tạ An Khương Đông, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh trên 50cm3; Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ. Phạt tiền: 220.000đ.

11. Võ Hoàng Đệ - 1991 – Trung Cang, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không mang theo GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS; Không chấp hành hiệu lệnh của Người kiểm soát giao thông. Phạt tiền: 690.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

12. Đặng Văn Trân- 1973 – A3/345B, Phường Tân Vạn, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Lỗi vi phạm: Người điều khiển không đội mủ bảo hiểm khi tham gia giao thông đường bộ; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 900.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

13. Lữ Văn Đời - 1980 – Ấp 4, An Xuyên, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

14. Nguyễn Hải Sơn - 1991 – Phú Quý, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

15. Nguyễn Chí Linh - 1985 – Cầu Ván, Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

16. Đặng Kha Lil - 1990 – Phú Điền, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khó thở. Phạt tiền; Không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định. Phạt tiền: 900.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

17. Lý Văn Trạng – 1972 – Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Sử dụng phương tiện không đăng ký. Phạt tiền 600.000đ.

18. Phan Hoài Hận – 1981 – Thuận Lợi, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Sử dụng phương tiện không đăng ký. Phạt tiền 600.000đ.

19. Lê Quang Phong – 1986 – Tân An, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà  Mau. Lỗi vi phạm: Sử dụng phương tiện không đăng ký. Phạt tiền 600.000đ.

20. Cao Văn Toàn – 1979 – Hòa Tân, TP Cà Mau. Lỗi vi phạm: Sử dụng phương tiện không đăng ký. Phạt tiền 600.000đ.

21. Nguyễn Văn Khởi – 1963 – Tân Hòa, Tân Thuận, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Sử dụng phương tiện không đăng ký. Phạt tiền 600.000đ.

22. Huỳnh Hoàng Kiên- 1994- Tân Thuận, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ nghiệp vụ.

 

23. Phạm Vũ Kha - 1996 – Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi diều khiển xe môtô có dung tích xilanh tử 50cm3 trở lên. Phạt tiền: 70.000đ.

24. Nguyễn Chí Thẳng- 1988 – Phú Hiệp, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h; Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông. Phạt tiền: 600.000đ.  Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

25. Trần Minh Hải - 1979 – Khóm 2 TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển. Phạt tiền: 320.000đ.

26. Huỳnh Trần Bảo Nghi - 1994 – Khóm 4 TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 330.000đ.

27. Nguyễn Hoài Hận - 1982 – Tân An, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 260.000đ.

28. Nguyễn Thị Hồng Quyên - 1989 – Vĩnh Thành, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Phạt tiền: 330.000đ.

29. Mã Hồng Lầu - 1992 – Tân Long, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Phạt tiền: 260.000đ.

30. Lê Thanh Sang - 1992 - Tân Thành, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Phạt tiền: 330.000đ. 

31. Nguyễn Văn Ghi - 1995 – Mỹ Tân, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe môtô có dung tích xilanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền: 70.000đ.

32. Võ Thanh Bình - 1978 – Tân Hiệp Lợi A, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Sử dụng phương tiện không đăng ký; Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 1.000.000đ.

33. Hồ Văn Tèo - 1978 – Tân Long, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Sử dụng phương tiện không đăng ký. Phạt tiền: 600.000đ.

34. Phạm Phước Nguyên - 1972 – Khóm 3 TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

35. Võ Hồng Diễm - 1975 – Mỹ Phú, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Sử dụng phương tiện không đăng ký. Phạt tiền: 600.000đ.

36. Lê Văn Chính - 1973 – Phước Hai, Vĩnh Phú Tây, Phước Long, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Sử dụng phương tiện không đăng ký. Phạt tiền: 600.000đ.

37. Huỳnh Văn Tới - 1993 – Mỹ Tường 1, Hưng Phú, Phước Long, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

38. Lê Văn Hiến - 1977 – Phước Thắng, An Phúc, Đông Hải, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

39. Mai Văn Hồng – 1983 – Khóm 1 TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

40. Kiều Linh Tân - 1989 – Tân Khánh, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Sử dụng phương tiện không đăng ký. Phạt tiền: 600.000đ.

41. Nguyễn Văn Hận - 1984 – Lung Chim, Định Thành, Đông Hải, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Sử dụng phương tiện không đăng ký. Phạt tiền: 600.000đ.

42. Nguyễn Hoàng Anh – 1982 – Tân Hiệp Lợi B, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Sử dụng phương tiện không đăng ký. Phạt tiền: 600.000đ.

43. Phan Công Hậu - 1990 – Đồng Tâm B, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không mang theo giấy CNĐK phương tiện; Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 650.000đ.

44. Châu Thành Nghĩa - 1992 – Ấp 1, Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm:  Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ tháng 9/2012

 

01. Lê Hồng Đậm – 1996- Đồng Tâm A, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xilanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền: 70.000đ.

02. Nguyễn Ngọc Thảo - 1989 – Kinh Chuối, Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Phạt tiền: 330.000đ.

03. Nguyễn Thị Thảo – 1985 – Khóm 5, Phường 7 TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10 km/h. Phạt tiền: 310.000đ.

04. Lê Mỹ Hạnh – 1991 – Minh Lập, Chơn Thành, Bình Phước. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Phạt tiền: 330.000đ.

05. nguyễn Thị Thúy – 1975 – Thành Vọng, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

06. Dương Văn Tín – 1996 – Kinh Chuối, Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xilanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền: 70.000đ.

07. Trần Minh Nhí – 1993 – Phú Điền, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

08. Thái Bình Minh – 1980 - Ấp 5, Hiệp Tùng, Năm Căn, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

09. Lương Tặng – 1985 - Ấp 3, Phong Thạnh Đông A, Giá Rai, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Phạt tiền: 260.000đ.

10. Nguyễn Văn Dưa – 1975 - Ấp 5, Xà Phiên, Long Mỹ, Hậu Giang. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự; Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10km/h; Có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển nhưng không có tác dụng. Phạt tiền: 500.000đ.

11. Bùi Bá Tây – 1994 – Phú Hiệp, Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Phạt tiền: 260.000đ.

12. Trần Văn Lượng – 1988 – Khóm 7 TT Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

13. Huỳnh Cẩm Quyên - 1984 - Tân Điền B, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Phạt tiền: 330.000đ.

14. Huỳnh Văn Chữ - 1990 – Tân Điền, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không cóa GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

15. Nguyễn Trường Sang – 1984 – Khóm 1, Phường 4 TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

16. Huỳnh Ngọc Lợi – 1972 – Thuận Long A, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

17. Nguyễn Hoàng Huynh – 1993 – Tân Hiệp, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 330.000đ.

18. Nguyễn Văn Cưng – 1985 – Tân Điền, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy Phép lái xe; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 260.000đ.

19. Lê Minh Dũng – 1974 – Khóm 2, Phường 7 TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Phạt tiền: 330.000đ.

20. Lâm Minh Kính – 1995 – Tân Hiệp, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xilanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền: 70.000đ.

21. Đoàn Bích Xuân – 1992 – Phú Nhuận, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

22. Nguyễn Đắc Hùng – 1972 – Quảng Phú, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

23. Nguyễn Chí Linh – 1968 - Ấp 16, Khánh Thuận, U Minh, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

 

24. Nguyễn Văn Nam – 1962- Ấp Nhứt, Châu Khánh, Long Phú, Sóc Trăng. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

25. Trần Hoài Nhân - 1996 – Thuận Tạo, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xilanh từ 50cmtrở lên; Không mang giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Phạt tiền: 155.000đ.

26. Đoàn Chí Vũ – 1992– Phú Quí, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có đèn chiếu sáng gần, xa; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Phạt tiền: 320.000đ.

27. Lê Hữu Nghĩa – 1995 – Tân Khánh, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xilanh từ 50cmtrở lên. Phạt tiền: 70.000đ.

28. Nguyễn Văn Dũng – 1970 – Ấp 19, Phong Thạnh, Giá Rai, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

29. Nguyễn Kha Ly – 1988 – Phú Hiệp, Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

30. Huỳnh Chí Lâm – 1994 – Xóm Mới, TAK Đông, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h;Không có GPLX; Không manh theo giấy CNĐK xe. Phạt tiền: 980.000đ.

31. Nguyễn Sơn Lam – 1995 – Ngã Bát, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xilanh từ 50cmtrở lên; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 680.000đ. 

32. A Sử – 1986 – Quốc tịch Trung Quốc. Tạm trú khóm 4 TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

33. Dương Nhật Trường – 1995 – Khóm 4 TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xilanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền: 70.000đ.

34. Phạm Tuân – 1986 – Trung Cang, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở; Không có GPLX; Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm. Phạt tiền: 1.060.000đ.

35. Trần Hoài Nam – 1994 – Nhị Nguyệt, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự; Có bộ phận giảm thanh nhưng không đảm bảo quy chuẩn môi trường về tiếng ồn. Phạt tiền: 480.000đ.

36. Nguyễn Huỳnh Dương - 1974 - Tân Hồng, Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

37. Nguyễn Phương Đông - 1989 – Khóm 6 TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10km/h. Phạt tiền: 310.000đ.

38. Nguyễn Minh Đương – 1994 – TAK, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

39. Trần Quốc Linh – 1991 – Mương Điều B, TAK, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Phạt tiền: 330.000đ.

40. Trần Thị Ngoan – 1984 – Gành Hào 2, Hòa Tân, TP Cfa Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 330.000đ.

41. A Xuân – 1980 – Quốc tịch Trung Quốc. Tam trú khóm 4 TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy Phép lái xe; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 260.000đ.

42. Nguyễn Huỳnh Cao Duy – 1993 – Vĩnh Thành, Vĩnh Trị, Sóc Trăng. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

43. Phạm Thanh Khải – 1979 – Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Phạt tiền: 920.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

44. A Lý – 1988 – Quốc tịch Trung Quốc. Tạm trú khóm 4 TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Phạt tiền: 330.000đ.

 

45. Trương Văn Dẹn - 1986 - Khóm 5, Thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy phép lái xe (GPLX); Không mang theo Giấy đăng ký xe (GĐKX); Không có Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (BHTNDS). Phạt tiền: 330.000đ.

46. Nguyễn Văn Tào - 1992 - Ấp 3, Tân Lộc Bắc, Thới Bình, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h; Không có GPLX; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 560.000đ.

47. Trương Bảo Nhật - 1994 - Tân Thành, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có BHTNDS; Có bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn môi trường về tiếng ồn. Phạt tiền: 480.000đ.

48. Huỳnh Phong Duy - 1996 - Khóm 5, Thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xilanh từ 50cmtrở lên; Không chấp hành hiệu lệnh của Người Kiểm soát giao thông. Phạt tiền: 220.000đ.

49. Nguyễn Văn Lợi - 1971 - Tân Thành A, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

50. Lê Thanh Hoàng - 1987 - Bàu Sen, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

51. Trần Văn Rạng - 1989 - Ấp 3, Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

52. Võ Minh Hiếu - 1981 - Tân Thành, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông. Phạt tiền: 300.000đ.  Tước GPLX 30 ngày.

53. Hoàng Điền Chương - 1989 - Xí Nghiệp, Tam Giang Đông, Ngọc Hiển, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 330.000đ.

54. Dương Nhật Trường - 1995 - Khóm 4 TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xilanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền: 70.000đ.

55. Nguyễn Trọng Tính - 1990 - Khóm 2, Phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không chuyển quyền sở hữu phương tiện. Phạt tiền: 310.000đ.

56. Nguyễn Văn Thiệu - 1986 - Yên Mạc, Yên Mô, Ninh Bình. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Tước GLX 30 ngày.

57. Nguyễn Văn Đen - 1981 - Tân Đức, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX hạng C, Không thắt dây an toàn khi xe đang chạy. Phạt tiền: 2.650.000đ.

58. Đỗ Mộng Ngờ - 1992 - Khóm 1, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều hiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở; Chở theo 02 (hai) người trên xe; Chở người ngồi trên xe không đội mủ bảo hiểm. Phạt tiền: 1.200.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

59. Nguyễn Chế Linh - 1988 - Tân Đức, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không chấp hành hiệu lệnh của Người Kiểm soát giao thông; Không có GPLX; Không chuyển sở hữu phương tiện. Phạt tiền: 420.000đ.

60. Hồ Hồng Diễm - 1995 - Khóm 6, TT Trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh trên 50cm3. Phạt tiền: 70.000đ.

61. Nguyễn Văn Ry - 1982 - Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 750.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

62. Phan Văn Thái - 1990 - Xóm Mới, Tạ An Khương Đông, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở; Có bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn môi trường về tiếng ồn; Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 1.230.000đ.

63. Nguyễn Hoàng Nhã - 1994 - Phú Điền, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 330.000đ.

64. Thạch Quan - 1986 - Thanh Quế, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Lỗi vi phạm: Không có Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ. Phạt tiền: 300.000đ.

65. Trịnh Hoàng Tây - 1982 - Kinh Giữa, Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ. Phạt tiền: 400.000đ.

66. Nguyễn Văn Tín - 1984 - Hải An, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm:  Không có Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ. Phạt tiền: 400.000đ.

67. Phạm  Đồng Hóa - 1984 - Mai Hoa, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm:  Không có Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ. Phạt tiền: 400.000đ.

68. Lý Văn Khanh - 1982 - Tân Hiệp, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm:  Không có Chứng chỉ chuyên mô nghiệp vụ. Phạt tiền: 400.000đ.

69. Dương Hải Âu - 1986 - Tân Thới, Tạ An Khương Đông, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm:  Không có Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ. Phạt tiền: 400.000đ.

70. Trần Văn Chọt - 1994 - Tân Hòa, Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ. Phạt tiền: 400.000đ.

 

71. Danh Hoài Phúc - 1994 – Phường 1, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy phép lái xe (GPLX). Phạt tiền: 160.000đ.

72. Huỳnh Quốc Hải - 1975 – Thuận Long, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10km/h; Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 480.000đ.

73. Trần Văn Muộn - 1988 – Chà Là, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có BHTNDS; Không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định. Phạt tiền: 410.000đ.

74. Lê Đức Anh - 1996 – Tân Thành, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xilanh từ 50cmtrở lên; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 155.000đ.

75. Trương Nghĩa Hiệp - 1979 – Khóm 4 TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS; Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; Đẩy xe khác. Phạt tiền: 710.000đ.

76. Lê Hoàng Thân - 1988 - Bàu Sen, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

77. Ngô Quốc Thuần - 1994 – Tân Thành,Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

78. Võ Minh Hiếu - 1981 - Tân Thành, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông. Phạt tiền: 300.000đ.  Tước GPLX 30 ngày.

79. Giang Văn Hận - 1968 – Bá Huê, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc đọ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

80. Lê Văn Duyên - 1972 – Thành Vọng, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc đọ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

81. Cao Ngọc Lĩnh - 1992 – Chà Là, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không mang theo GPLX; Không gắn biển số theo quy định. Phạt tiền: 470.000đ.

82. Tôn Văn Vọng - 1993 – Khóm 1 TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 330.000đ.

83. Trần Văn Ngon - 1995 - Ấp 1 Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 425.000đ.

84. Huỳnh Hoài Hận - 1986 – Hòa Đức, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều hiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 920.000đ.

85. Nguyễn Khắc Huy - 1995 – Bàu Sen, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người tư đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xilanh từ 50cm3trở lên; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 150.000đ.

86. Trương Tuấn An - 1985 – Tân Hòa, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

87. Lê Văn Vàng – 1984 – Tuyên Bình, Vĩnh Hưng, Long An. Lỗi vi phạm: Không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông. Phạt tiền: 2.000.000đ.

88. Phạm Duy Phương - 1996 – Khóm 8, Phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xilanh từ 50cm3trở lên; Người điều khiển không đội mủ bảo hiểm. Phạt tiền: 145.000đ.

89. Tạ Văn Hoài - 1987 – Đồng Khởi, Viên An, Ngộc Hiển, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có BHTNDS; Chạy quá tốc độ quy định từ 05km đến dưới 10km/h. Phạt tiền: 480.000đ.

90. Nhâm Vĩnh Thạnh – 1981 – Khóm 3, Phường 2, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

91. Phạm Văn Ngoan - 1983 – Trường Xuân, Ô Môn, TP Cần Thơ. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

92. Phạm Hoàng Hân - 1995 – Tân Long B, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm:  Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xilanh từ 50cm3trở lên. Phạt tiền: 70.000đ.

 

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ tháng 8/2012

 

01. Trương Thị Nhung – 1982 – Khóm 4, Phường 5 TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

02. Nguyễn Thúy Vy – 1994- Trung Cang, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Người điều khiển không đội mủ bảo hiểm. Phạt tiền: 310.000đ.

03. Nguyễn Văn Năm – 1988- Khóm 2 TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Phạt tiền: 330.000đ.

04. Phan Văn Bình – 1989- Nhàn Dân A, Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

05. A Sử – 1987- Quốc tịch: Trung Quốc. Tạm trú Khóm 4 TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

06. Nguyễn Diễm My – 1989- Tân Long A, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

07. Hồ Trung Trực – 1985- Ấp 10C, Trần Hợi, Trần Văn Thời, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không gắn biển số theo quy định. Phạt tiền: 400.000đ.

08. Lê Minh Đang – 1981- Tân Khánh, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20km/h; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền 1.050.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

09. Nguyễn Hữu Quốc – 1992- Khóm 2 TT Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Phạt tiền: 330.000đ.

10. Nguyễn Thanh Tùng – 1974 – Tân Hòa, Phường 1, Quận 11 TP Hồ Chí Minh. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chở người ngồi hàng ghế phía trước có trang bị dây an toàn mà không thắt dây an toàn theo quy định. Phạt tiền: 2.650.000đ.

11. Nguyễn Văn Nam – 1986- Khóm 1 TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Phạt tiền: 330.000đ.

12. Lý Văn Vũ – 1989- Khóm 4 TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người kiểm soát giao thông. Phạt tiền: 2.500.000đ.

13. Phạm Đức Nguyên – 1996 – Nhị Nguyệt, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xilanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền: 70.000đ.

14. Nguyễn Văn Hoài – 1988- Khóm 4 TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe. Phạt tiền: 230.000đ.

 

15. Nguyễn Hữu Quốc – 1992 – Khóm 2, TT Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNDDK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Phạt tiền: 330.000đ.

16. Nguyễn Thanh Tùng – 1974 – Tân Hòa, Phường 1, Quận 11 TP Hồ Chí Minh. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chở người ngồi hàng ghế phía trước có trang bị dây an toàn mà không thắt dây an toàn khi xe đang chạy. Phạt tiền: 2.650.000đ.

17. Nguyễn Văn Nam – 1986- Khóm 1, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Phạt tiền: 330.000đ.

18. Trần Văn Vũ – 1989- Khóm 4, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người kiểm soát giao thông. Phạt tiền: 2.500.000đ.

19. Nguyễn Văn Sơn – 1974- Thành Vọng, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10km/h; Sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 1.060.000đ. Phạt bổ sung: Tịch thu GPLX.

20. Phạm Đức Nguyên – 1996- Nhị Nguyệt, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe môtô có dung tích xilanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền: 70.000đ.

21. Nguyễn Văn Hoài – 1988- Khóm 4, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

22. Phạm Thành Thơm – 1983- Hải An, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20km/h; Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Phạt tiền: 630.000đ.

23. Lê Văn Phớng – 1976- Thành Vọng, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp; Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h; Không mang theo giấy chứng nhận đăng ký xe. Phạt tiền: 980.000đ.

24. Nguyễn Văn Cui – 1981- Xóm Rẩy, Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; Không có GPLX; Không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 1.460.000đ.

25. Nguyễn Hoàng Khá – 1993- Hiệp Hòa, Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe. Phạt tiền: 230.000đ.

26. Trần Hoàng Phương – 1985- Bàu Sen, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Phạt tiền: 330.000đ.

27. Phạm Văn Hưởng – 1987- Bào Giá, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10km/h; Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Phạt tiền: 480.000đ.

28. Lê Quốc Dương – 1991- Khóm 6, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe. Phạt tiền: 230.000đ.

29. Võ Vũ Trường – 1989- Bàu Sen, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

30. Nguyễn Hồng Hạnh – 1994 – Khóm 4, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Phạt tiền: 330.000đ.

31. Nguyễn Vũ Lâm – 1990- Bờ Đập, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

32. Lê Chí Nghĩa – 1993 – Khóm 8, Phường 8 Tp Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Phạt tiền: 330.000đ.

33. Diệp Vũ Phong – 1982 – Ấp 10, Khánh Thuận, U Minh, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

34. Phạm Minh Thái – 1990 – Tân Điền, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Người điều khiển không đội mủ bảo hiểm. Phạt tiền: 310.000đ.

35. Nguyễn Văn Thoảng – 1995 – Hòa Trung, Hòa Thành, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự; Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xilanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền: 120.000đ.

36. Hồ Hồng Diễm – 1995 – Khóm 6, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xilanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền: 70.000đ.

 

37. Trần Nhật Thanh – 1991 – Hiệp Dư, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

38. Phạm Tấn Lực – 1995 – Tân Điền, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xi lanh từ 50cmtrở lên; Chở người ngồi trên xe không đội mủ bảo hiểm. Phạt tiền: 145.000đ.

39. Nguyễn Trung Nghĩa– 1987- Tân Điền A, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

40. Tiền Chí Linh – 1989- Đồng Tâm A, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự (BHTNDS). Phạt tiền: 260.000đ.

41. Lý Phúc – 1992- Bàu Sen, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo Giấy đăng ký xe (GĐKX); Không có BHTNDS.  Phạt tiền: 330.000đ.

42. Trần Trọng Nhân- 1986 - Ấp 3, Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 260.000đ.

43. Nguyễn Trung Cương – 1993- Tân Khánh, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX. Phạt tiền: 230.000đ.

44. Trần Văn Phương – 1987- Ngã Bát, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

45. Chen Wee Kaet – 1977- Tân Thành, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

46. Võ Hùng Quân – 1989- Tấn Ngọc, Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

47. Đỗ Văn Trường – 1985- Tân Thành B, Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h; Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 630.000đ.

48. Dương Văn Đồng – 1994- Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

49. Trần Thị Chúc Ly – 1994- Tân Khánh, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10km/h; Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 480.000đ.

50. Trang Minh Nhựt – 1987- Khóm 3, Phường 4, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 330.000đ.

51. Nguyễn Văn Trúc – 1986- Rẫy Mới, Tam Giang, Ngọc Hiển, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở; Không có GPLX. Phạt tiền: 910.000đ.

52. Đoàn Phát Học – 1963 – Mỹ Xuân, Tân Trung, Thị xã Gò Công, Tiền Giang. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

53. Nguyễn Vũ Lâm – 1990- Bờ Đập, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

54. Lê Văn Trạng – 1996 – Tân An Ninh A, TAK Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không sử dụng đèn chiếu sáng về đêm; Không mang theo GĐKX; Không có BHTNDS; Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền: 200.000đ.

55. Lâm Thanh Đương – 1982 – Khóm 3, Phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

56. Nguyễn Thanh Hảo – 1990 – Tân Lợi A, Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 330.000đ.

57. Lê Hoàng Sơn– 1967– Phường 9, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

58. Nguyễn Mạnh Cường – 1992 – Khóm 6, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10km/h. Phạt tiền: 310.000đ.

59. Trương Kim Lý- 1989- Khóm 7, Phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền 160.000đ.

60. Nguyễn Yến Nhi- 1988- Trống Vàm, Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền 160.000đ.

61. Tiêu Tiểu Nguyên- 1996- Khóm 4, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xi lanh từ 50cmtrở lên; Không mang theo GĐKX; Không có BHTNDS; Chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10km/h. Phạt tiền: 230.000đ.

62. Nguyễn Văn Thám- 1984- Tân An, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chở người ngồi trên xe không đội mủ bảo hiểm; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền 900.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

63. Lê Anh Thư- 1992- Nhà Phấn, Thạnh Phú, Cái Nước, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10km/h; Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 480.000đ.

64. Trần Thanh Tùng- 1982- Mỹ Phú, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 2km/h; Không có GPLX. Phạt tiền 460.000đ.

 

65. Trần Út Mãi - 1983 - Tân Điền, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy phép lái xe (GPLX); Không có Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (BHTNDS); Không mang theo Giấy đăng ký xe (GĐKX); Không chấp hành hiệu lệnh của Người kiểm soát giao thông. Phạt tiền: 630.000đ.

66. Phạm Văn Tâm - 1986 - Khóm 9, Phường 6, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

67. Nguyễn Thu Vân - 1994- Chà Là, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

68. Huỳnh Văn Sơn - 1981- Xóm Mới, Tạ An Khương Đông, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 330.000đ.

69. Trần Minh Thuận - 1990- Cái Ngang, Hòa Thành, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX.  Phạt tiền: 160.000đ.

70. Nguyễn Thanh Quân- 1983 - Viên An, Ngọc Hiển, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

71. Phạm Văn Tâm - 1994- Tân Long B, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

72. Tạ Văn Chiêu - 1988- Khóm 1, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

73. Trần Thị Cẩm Hương - 1993- Khóm 5, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX. Phạt tiền: 230.000đ.

74. Trần Văn Khang - 1990- Khóm 4, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

75. Phạm Ngọc Nhớ - 1986- Kinh Giữa, Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

76. Lê Hoàng Em - 1995- Khóm 2, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cmtrở lên. Phạt tiền: 70.000đ.

77. Nguyễn Văn Tài - 1991- Tạ An Khương Đông, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

78. Dương Văn Sữa - 1967- Bờ Đập, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

79. Huỳnh Yến Nhi - 1992- Kinh Cạn, Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 330.000đ.

80. Nguyễn Quốc Bảo - 1978 - Khóm 4, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ.

81. Trần Hải Đăng - 1990- Tân Thành, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có BHTNDS. Phạt tiền 330.000đ.

82. Tô Thắng Sự - 1993- Phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h; Không chấp hành hiệu lệnh của Người kiểm soát giao thông; Không có Giấy Phép lái xe; Không mang theo GĐKX; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 1.380.000đ.

83. Nguyễn Thành Lộng - 1990 - Tân Điền, Tạ An Khương, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

84. Nguyễn Thanh Hảo - 1990 - Tân Lợi A, Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có BHTNDS; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.25mg/l đến 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 630.000đ.

85. Lê Vũ Ca- 1994- Tân An Ninh B, Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ. 

 

86. Đào Hùng Anh - 1991 - Mương Đường, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy phép lái xe (GPLX). Phạt tiền: 160.000đ.

87. Nguyễn Thanh Tâm - 1989 - Thị trấn Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

88. Nguyễn Thu Vân – 1994 - Chà Là, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

89. Nguyễn Việt Toàn - 1985 - Tân Tiến, Phong Điền, Trần Văn Thời, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

90. Lâm Tấn Sĩ - 1962 - Xóm Dừa, Quách Phẩm, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo Giấy đăng ký xe (GĐKX); Không có Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (BHTNDS). Phạt tiền: 330.000đ.

91. Tạ Hoàng Thuộc - 1994 - Tân Long, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 330.000đ.

92. Trần Văn Qui - 1994 - Tân Điền B, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Gây tai nạn giao thông bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền; Không có GPLX. Phạt tiền: 2.660.000đ.

93. Lưu Trường Hận - 1990 - Khóm 4, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 330.000đ.

94. Tô Quốc Danh - 1981- Ấp 1, Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX. Phạt tiền: 230.000đ.

95. Trần Văn Khang - 1990 - Khóm 4, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

96. Nguyễn Quốc Sịn - 1991- Thanh Tùng, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

97. Nguyễn Văn Long - 1986 - Tân Long, Long Thạnh, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

98. Huỳnh Cẩm Quyên - 1984 - Tân Điền B, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

99. Mai Phước Thiện - 1992 - Thanh Tùng, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

100. Lê Hoàng Vinh - 1994 - Chà Là, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10km/h. Phạt tiền: 310.000đ.

101. Nguyễn Chí Dũng - 1987 - Bào Tròn, Đông Thới, Cái Nước, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có BHTNDS, Không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển. Phạt tiền: 420.000đ.

102. Lê Hoài Đẳng - 1993 - Mương Điều, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có BHTNDS. Phạt tiền 260.000đ.

 

103. Trần Văn Khởi - 1973 - Thành Vọng, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy Phép lái xe; Không mang theo GĐKX; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 330.000đ.

104. Phạm Học Khiêm - 1983 - Khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

 

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ tháng 7/2012

 

 

01. Lê Tuấn Kiệt – 1993- Hố Ruồi, Tam Giang Đông, Năm Căn, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 330.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

02. Châu Thanh Nhân – 1987- Khóm 4, Phường 1, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 330.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

03. Chung Minh Cảnh – 1987- Tân An Ninh A, TAK Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 330.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

04. Nguyễn Thanh Phong – 1983- Tân Trung, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 330.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

05. Lê Văn Minh – 1991- Quang Trung, Khóm 1, Phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX, Không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển. Phạt tiền: 250.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

06. Nguyễn Thanh Tồng – 1992- Tân Long A, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chở theo 02 người trên xe; Người ngồi trên xe không đội mủ bảo hiểm; Nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 1.050.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

07 Phạm Tuấn Em – 1986- Tân Thành A, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 330.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

08. Lê Hoàng Phú – 1987- Vàm Đầm, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: không có GPLX. Phạt tiền 160.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

09. Hà Hoàng Hảo – 1993- Cái Ngay, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 330.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

10. Nguyễn Thanh Vũ – 1987- Vàm Đầm, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 330.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

11. Nguyễn Kha Ly – 1991- Bàu Sen, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

12. Phạm Hoài Niệm – 1994- Bá Huê, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; Không có GPLX; Chở người ngồi trên xe không đội mủ bảo hiểm. Phạt tiền: 610.000đ. Lưu kho: 50.000đ .

13. Trịnh Phi Thường – 1992- Tân Long, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 330.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

14. Hồng Minh Đạt – 1993- Vàm Đầm, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có BHTNDS; Không có đèn chiếu sáng gần, xa. Phạt tiền: 480.000đ.

15. Huỳnh Quốc Hờn – 1971- Thanh Tùng, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

16. Ngô Hoàng Khởi – 1964- Thuận Long C, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không mang GPLX; Không mang giấy CNĐK xe, Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS; Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông. Phạt tiền: 540.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

17. Huỳnh Trúc Phùng – 1961- Khóm 10 phường 1 TP Bạc Liêu, Bạc Liêu. Lỗi vip phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

 

18. Hồ Công Viên- 1992- Ngã Bát, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

19. Trần Văn Phương- 1977- Phú Hiệp, Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h. Phạt tiền 750.000đ. Phạt bổ sung: tước GPLX 30 ngày.

20. Trần Văn Hiếu- 1988- Khóm 1, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi. Lỗi vi phạm: Không mang theo GPLX, chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h.Phạt tiền: 820.000đ. Phạt bổ sung: tước GPLX 30 ngày.

21. Thành Long- 1987- Quốc tịch Trung Quốc. Chổ ở hiện nay: Khóm 6, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi. Lỗi vi phạm: không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

22. Nguyễn Vũ Lil- 1994- Ấp 10, Nguyễn Phích, U Minh, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX, Chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10km/h. Phạt tiền: 310.000đ.

23. Lê Chí Lê- 1983- Trung Cang, Tân Trung, Đầm Dơi. Lỗi vi phạm: chở theo 02 người trên xe, không có GPLX, không mang theo GĐKX, không có BHTNDS. Phạt tiền: 480.000đ.

24. Nguyễn Thanh Ngày- 1974- Tân Thành, TP Cà Mau. Lỗi vi phạm: chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: tước GPLX 30 ngày.

25. Lê Kiều Trinh- 1990- ấp 10B, Trần Hơi, huyện Trần Văn Thời. Lỗi vi phạm: không có GPLX. Phạt tiền 160.000đ.

26. Lê Trường Mạo- 1979- Hiệp Hòa, Ngọc Chánh, Đầm Dơi. Lỗi vi phạm: nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền 750.000đ. Lưu kho: 50.000đ. Phạt bổ sung: tước GPLX 30ngày.

27. Nguyễn Chí Cường- 1984- Tân Điền,Tân Duyệt, Đầm Dơi. Lỗi vi phạm: không có GPLX, bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn môi trường về tiếng ồn. Phạt tiền: 310.000đ.

28. Tống Thị Mỹ Linh- 1975- Khóm 6, phường 2, TP Cà Mau. Lỗi vi phạm: không có GPLX, chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h. Phạt tiền: 460.000đ.

29. Nguyễn Vũ Linh- 1991- Tân Long, Tân Duyệt, Đầm Dơi. Lỗi vi phạm: khoogn có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ. .

30. Nguyễn Văn Giỏi- 1993- Khóm 6, Phường 6, TP Cà Mau. Lỗi vi phạm: không có GPLX, không mang theo GĐKX, không có BHTNDS. Phạt tiền: 330.000đ.

31. Nguyễn Mộng Truyền- 1993- Long Thạnh, Tân Long, Sóc Trăng. Lỗi vi phạm: không có GPLX, chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10km/h. Phạt tiền: 310.000đ.

32. Lâm Long Hồ- 1994- Xóm Dừa, Quách Phẩm, Đầm Dơi. Lỗi vi phạm: không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

33. Phan Minh Đương- 1978- Tân Thành, Tân Duyệt, Đầm Dơi. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; không mang theo GĐLX, chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10km/h. Phạt tiền: 380.000đ.

34. Trần Nhựt Phi- 1995- Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cmtrở lên, chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h. Phạt tiền: 220.000đ.

35. Thái Dương Em- 1991- Kinh Ngang- Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi. Lỗi vi phạm: không có GPLX, bộ phậm giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn môi trường về tiếng ồn. Phạt tiền: 310.000đ.

36. Lâm Hoàng Giới- 1988- Khóm 2, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi. Lỗi vi phạm: chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: tước GPLX 30 ngày.

37. Đào Trương Duy Cường- 1983- Thới An, Ô Môn, TP Cần Thơ. Lỗi vi phạm: không mang theo GPLX, không mang theo GĐKX, chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 990.000đ. Phạt bổ sung: tước GPLX 30 ngày.

38. Nguyễn Duy Tân- 1991- Hố Gùi, Tam Giang Đông, Năm Căn. Lỗi vi phạm: không có GPLX, không mang theo GĐKX, không có BHTNDS. Phạt tiền: 330.000đ.

39. Huỳnh Văn Lân- 1989- Tắc Vân, TP Cà Mau. Lỗi vi phạm: không có GPLX, không mang theo GĐKX, chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền 980.000đ.

40. Nguyễn Văn Bảo- 1994- Nhị Nguyệt, Trần Phán, Đầm Dơi. Lỗi vi phạm: không có GPLX. Phạt tiền 160.000đ.

41. Lâm Văn Phước- 1970- Tân Điền, Tân Duyệt, Đầm Dơi. Lỗi vi phạm: chở theo từ 03 người trở lên trên xe. Phạt tiền: 300.000đ. Phạt bổ sung: tước GPLX 30  ngày.

42. Nguyễn Trung Kiên- 1993- Khóm 4, TT Đầm Dơi. Lỗi vi phạm: không có GPLX, không mang theo GĐKX, không có BHTNDS. Phạt tiền: 330.000đ.

43. Bùi Thanh Lập- 1993- Bàu Sen,Tân Duyệt, Đầm Dơi. Lỗi vi phạm: không có GPLX, không mang theo GĐKX, không có BHTNDS. Phạt tiền: 330.000đ.

44. Nguyễn Hoàng Ân- 1990- Chà Là, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX, không có BHTND. Phạt tiền: 260.000đ.

45. Mai Hồng Duyên- 1984- Thuận Tạo, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX, không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển. Phạt tiền: 240.000đ.

46. Nguyễn Trung Vị- 1994- Tân Khánh, Tân Duyệt, Đầm Dơi. Lỗi vi phạm: không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

47. Lâm Văn Chính- 1980- Vàm Đầm, Nguyễn Huân, Đầm Dơi. Lỗi vi phạm: không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

48. Chung Diễm Phúc- 1995- Tấn Ngọc, Ngọc Chánh, Đầm Dơi. Lỗi vi phạm: người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô từ 50cmtrở lên. Phạt tiền: 70.000đ.

49. Nguyễn Vũ Linh- 1995- Tân Long, Tân Duyệt, Đầm Dơi. Lỗi vi phạm: người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô từ 50cmtrở lên. Phạt tiền: 70.000đ.

 50. Nguyễn Duy- 1989- Cái Ngay, Thanh Tùng, Đầm Dơi. Lỗi vi phạm: không có GPLX, không mang theo GĐKX, không có BHTNDS, chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến đưới 10km/h. Phạt tiền: 480.000đ.

 

51. Dương Minh Tư – 1986 – Phú Hiệp, Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Phạt tiền: 160.000đ.. Phạt bổ sung: Tịch thu GPLX.

52. Huỳnh Kim Pha – 1987- Cái Nước Biển, Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

53. Trần Văn Xinh – 1992- Tân Thành, TAK Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

54. Trương Hồ Quốc Sử – 1978- Khóm 5, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

55. Nguyễn Văn Sơn – 1974- Thành Vọng, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10km/h; Sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 1.060.000đ. Phạt bổ sung: Tịch thu GPLX.

56. Đoái Công Ty – 1993- Tân Long B, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Lưu kho: 50.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

57. Kiều Chí Tiện – 1992- Tân Điền B, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

58. Nguyễn Văn Thiệu – 1986- Cái Bát, Lợi An, Trần Văn Thời, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Phạt tiền 160.000đ. Phạt bổ sung: Tịch thu GPLX.

59. Mai Hồng Nhớ – 1985- Tân Long, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự (BH TNDS). Phạt tiền: 330.000đ.

60. Võ Thành Trung – 1992- Khóm 4 TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không chấp hành yêu cầu kiểm tra đo nồng độ cồn của người kiểm soát giao thông. Phạt tiền: 2.500.000đ.

61. Hồ Bé Diệu – 1992- Tân An Ninh A, Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 260.000đ.

62. Lý Lưu Nguyễn – 1994- Thanh Tùng, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

63. Nguyễn Huỳnh Dân – 1988- Tân Khánh, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người điều khiển không đội MBH; Nồng dộ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 900.000đ.

64. Trương Trọng Nghĩa – 1989- Tân Đức, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng dộ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở; Không mang theo giấy CNĐK xe. Phạt tiền: 820.000đ.

65. Lê Minh Nhã – 1990- Ngã Bát, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: không có GPLX; Không mang giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 990.000đ.

66. Trương Quốc Đa – 1987 - Bào Giá, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

67. Nguyễn Thanh Nhân – 1972- Vịnh Châu, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vip phạm: Không có GPLX; Không mang giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 330.000đ.

68. Huỳnh Văn Mãi – 1991 – Tân Thành A, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 910.000đ.

69. Nguyễn Văn Cần – 1972 – Tân Thành, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

70. Lê Hoàng Duyên – 1984 – Bông Súng, Tan Giang, Năm Căn, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có giáy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 260.000đ.

71.Phạm Tú Uyên – 1995 – Khóm 1 TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chở theo 02 người trên xe; Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xilanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền: 145.000đ.

72. Trần Kỳ Anh – 1994 – Tân Hòa A, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

73. Nguyễn Văn Phi – 1993 – Tân Phú, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

74. Đặng Thành Trung – 1988 – Thanh Tùng, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 330.000đ.

75. Nguyễn Anh Khải – 1986 – Tân Phú, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

76. Nguyễn Thị Bích Vân – 1982 – Thạnh Phú, Đông Thạnh, U Minh, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

77. Nguyễn Văn Hữu – 1990 – Khóm 3 TT U Minh, U Minh, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ.

 

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ tháng 6/2012

 

 

 

01. Phan Văn Thanh- 1981-Khóm 1 TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở; Không có GPLX; không mang CNĐK xe; Không có bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 1.080.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

02. Nguyễn Chí Nguyện- 1988- Tân Khánh, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở; Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông;Không có GPLX; không mangCNĐK xe; Không có bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 1.380.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

03. Trần Quốc Trạng- 1992- Thuận Long A, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở; Không mang GPLX; Không mang CNĐK xe; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 990.000đ. Lưu kho: 50.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

04. Nguyễn Văn Sáu- 1975- Bà Hính, Quách Phẩm, Đầm Dơi, Cà Mau: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Lưu kho: 50.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

05. Lâm Văn To- 1975- Tân Khánh, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau: Chạy quá tốc độ quy định: 62/40km/h. Phạt tiền: 750.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

06. Trần Tân Trung- 1986- Kinh 17, Tam Giang, Năm Căn, Cà Mau: Chạy quá tốc độ quy định: 61/40km/h. Phạt tiền: 750.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

07. Hồ Hải Linh- 1988- Nhà Cũ, Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau: : Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở; Chở theo 02 người trên xe; Không mang CNĐK xe; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 1.070.000đ. Lưu kho: 50.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

08. Huỳnh Chí Lal- 1984- Khóm 3, Phường 8, TP Cà Mau,Cà Mau: Không chú ý quan sát gây TNGT; Không có GPLX. Phạt tiền: 2.660.000đ.

09. Phùng Hải Đăng- 1985- Bến Bào, Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

10. Lâm Văn Đấu- 1990- Tân Thành, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

11. Lê Hoàng Năm- 1991- Tân Điền, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở;Bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn môi trường về tiếng ồn. Phạt tiền: 900.000đ. Lưu kho: 50.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

12. Huỳnh Minh Đương- 1972- Khóm 5, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Lưu kho: 50.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

13. Trần Quốc Đầy- 1989- Tân Hồng, Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau: Chạy quá tốc độ quy định: 67/40km/h; Không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định. Phạt tiền: 900.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

14. Lâm Thanh Sử- 1985- Xóm Lớn, Lý văn Lâm, TP Cà Mau, Cà Mau: Không có GPLX; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 910.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

15. Tạ Thanh Bằng- 1985- Khóm 3, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Lưu kho: 50.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

16. Lê Phát Nguyên- 1994- Khóm 4, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau: Không có GPLX; Không đội MBH; Kéo theo xe khác. Phạt tiền: 460.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

17. Nguyễn Phương Thảo- 1976- Khóm 4, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau: Chạy quá tốc độ quy định: 61/40km/h. Phạt tiền: 750.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

18. Nguyễn Văn Tiệp- 1990- Bến Bào, Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau: Không có GPLX; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 260.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

19. Nguyễn Thị Thảo Anh- 1993- 30 đường Phan Đình Phùng, Khóm 1, Phường 2, TP Cà Mau, Cà Mau: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

20. Nguyễn Thanh Nam- 1992- Khóm 4, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau: Chạy quá tốc độ quy định: 63/40km/h. Phạt tiền: 750.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

21. Trần Thanh Toàn- 1973- Bàu Sen, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có  nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở; Bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn môi trường về tiếng ồn; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 1.000.000đ. Lưu kho: 50.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

22. Huỳnh Vũ Kha- 1994- Khóm 4, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau: Không có GPLX; Không mang CNĐK; Không có BHTNDS; Chạy quá tốc độ quy định: 53/40km/h. Phạt tiền: 630.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

23. Huỳnh Chí Thức- 1978- Cái Su, Hòa Tân, TP Cà Mau, Cà Mau: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở; Chở theo 02 người trên xe. Phạt tiền: 900.000đ. Lưu kho: 50.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

24. Trần Chí Đến- 1986- Hòa Đông, Đông Hòa, An Minh, Kiên Giang: Không có GPLX; Chạy quá tốc độ quy định: 50/40km/h. Phạt tiền: 460.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

25. Phạm Minh Truyền- 1993- Trung Cang, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau: Không có GPLX; Chạy quá tốc độ quy định: 57/40km/h. Phạt tiền: 460.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

26. Ngô Dũng Hải- 1984- Tân Long B, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

27. Nguyễn Chí Nguyện- 1985- Tân An Ninh A, Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

28. Trần Bảo Linh- 1992- Mương Điều, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

29. Trần Đức Tài- 1964- Khóm 1, Phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau: Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người kiểm soát giao thông; không chấp hành yêu cầu kiểm tra của người thi hành công vụ về các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện. Phạt tiền: 5.000.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

30. Đào Chí Phương- 1991- Tân Long, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở; Không mang CNĐK xe; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 920.000đ. Lưu kho: 50.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

31. Nguyễn Văn Nhờ- 1993- Ấp 3, Khánh Thuận, U Minh, Cà Mau: Không có GPLX; Không mang CNĐK xe; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 330.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

32. Bùi Hoàng Linh- 1994- Khóm 1, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở; Không cháp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; Không mang CNĐK xe; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 1.050.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

 33. Nguyễn Văn Sơn- 1970- Tân An Ninh A, Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có  nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở; Đi ngược chiều của đường một chiều. Phạt tiền: 600.000đ. Lưu kho: 50.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

34. Bùi Ngọc Thạch- 1988- Tân Long B, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở; Chở theo 02 người trên xe; Không mang GPLX; Không mang CNĐK; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 1.140.000đ. Lưu kho: 50.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

35. Nguyễn Văn Trận- 1991- Vịnh Gốc, Hưng Mỹ, Cái Nước, Cà Mau: Chạy quá tốc độ quy định: 68/40km/h. Phạt tiền: 750.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

36. Nguyễn Hoài Linh- 1994- Nhị Nguyệt, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau: Chở theo 02 người trên xe; Chở người ngồi trên xe không đội MBH; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 1.050.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

37. Diệp Văn Mưa- 1967- Chà Là, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau: Không mang GPLX; Không mang CNĐK xe; Không có BHTNDS; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 990.000đ. Lưu kho: 50.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

38. Phạm Văn Tình- 1994- Khóm 4, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau: Không có GPLX;Không mang CNĐK xe; Không có BHTNDS; Chạy quá tốc độ quy định: 54/40km/h. Phạt tiền: 630.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

39. Nguyễn Văn Bền- 1984- Tân Thành, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau: Không có GPLX; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 260.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

40. Nguyễn Chí Nghĩa- 1989- Hàng Còng, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

41. Nguyễn Công Lịnh- 1990- Bàu Sen, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau: Không có GPLX; Không mang CNĐK xe; Không có BHTNDS; Không có gương chiếu hậu bên trái; Bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn môi trường về tiếng ồn. Phạt tiền: 570.000đ. Lưu kho: 100.000đ.

42. Phạm Minh Tuấn- 1994- Tân Khánh, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau: Không có GPLX; Chở người ngồi trên xe không đội MBH; Đi ngược chiều của đường một chiều. Phạt tiền: 460.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

43. Nguyễn Văn Vững- 1984- Nhà Dài, Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

44. Trần Quốc Tỉnh- 1992- Hòa Thành, Hòa Tân, TP Cà Mau, Cà Mau: Không có GPLX; Không mang CNĐK xe; Không có bảo hiểm TNDS; Có đèn chiếu sáng gần, xa nhưng không có tác dụng. Phạt tiền: 480.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

45. Dương Văn Giang- 1989- Khóm 3, Phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau: Không có GPLX; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 260.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

46. Trần Đức Tính- 1994- Chà Là, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

47. Lâm Vũ Hảo- 1994- Đồng Tâm A, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

48. Lê Bảo Quốc- 1986- Bàu Sen, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau: Không có GPLX; Không mang CNĐK xe; Không có bảo hiểm TNDS; Bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn môi trường về tiếng ồn. Phạt tiền: 480.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

49. Trần Giang Hải- 1989- Xóm Chùa, Hòa Thành, TP Cà Mau, Cà Mau: Không có GPLX; Không có BHTNDS. Phạt tiền: 260.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

50. Phạm Phi Mã- 1986- Tân Lợi A, Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau: Không có GPLX. Phạt tiền: 160.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

51. Nguyễn Hoàng Anh- 1986- Thuận Phước, Tân Thuận, Đầm Dơi, Cà Mau: Không có GPLX; Không mang CNĐK xe; Không có BHTNDS; Chạy quá tốc độ quy định: 48/40km/h. Phạt tiền: 480.000đ. Lưu kho: 50.000đ.

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chuyên Mục Phát Thanh

Bài hát về Đầm Dơi


  • Firefox IE Chrome Opera Maxthon Netscape SafariL TheWold Về đầu trang