Trang nhất » Tin Tức » Chuyên Đề

Danh sách những người vi phạm trật tự ATGT năm 2013

Thứ năm - 16/05/2013 10:14
Bookmark and Share
Danh sách những người vi phạm trật tự ATGT năm 2013

Danh sách những người vi phạm trật tự ATGT năm 2013

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông

 

(Từ ngày 04/7/2013 đến ngày 11/7/2013)

01. Nguyễn Văn Khỏe – 1986 – Bờ Đập, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20km/h; Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 2.960.000đ.

02. Lý Chí Linh – 1987 – Tam Giang, Năm Căn, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

03. Huỳnh Hoàng Đẹp – 1991 – Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng dộ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

04. Trương Văn Hiền - 1970 – Tân Khánh, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng dộ cồn vượt quá 0.25 đến 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

05. Nguyễn Bảo Linh – 1994 – Tân Hiệp, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông. Phạt tiền: 1.750.000đ.

06. Tràn Hoàng Khá – 1995 – Tân An Ninh A, TAK Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn môi trường về tiếng ồn . Phạt tiền: 1.150.000đ.

07. Lê Hải Đăng – 1996 – Tân An Ninh A, TAK Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe môtô có dung tích xilanh từ 50cm3 trở lên; Không mang teo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 600.000đ.

08. Trần Phương Duy  – 1994 – Khóm 4, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

09. Lê Thanh Hùng – 1975 – Khóm 4, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 2.080.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

 

10. Trần Hải Đăng – 1987 – Tân Thành A, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông

(Từ ngày 13/6/2013 đến ngày 21/6/2013)

01. Trần Phong Nhặn – 1993 – Hiệp Hòa, Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không cóa giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 1.200.000đ.

02. Nguyễn Văn Kiệt – 1982 – Giồng Chùa, Phương Thạnh, Càng Long, Trà Vinh. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng dộ cồn vượt quá 0.4 mg/1l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ.

03. Nguyễn Minh Hùng – 1982 – TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng dộ cồn vượt quá 0.4 mg/1l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

04. Nguyễn Văn Tiên - 1987 – Đồng Tâm A, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không mang GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS, Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.25 đến 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 1.050.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

05. Lê Thanh Khái – 1982 – Tân Hòa, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10km/h. Phạt tiền: 1.150.000đ.

06. Danh Minh Luận – 1988 – Chà Là, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển. Phạt tiền: 1.090.000đ.

07. Trần Vũ Lâm – 1995 – Hồng Phước, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe. Phạt tiền: 1.100.000đ.

08. Quách Quốc Hợp  – 1978 – Ngã Bát, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không chấp hành hiệu l ệnh của người KSGT; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở; Không mang theo GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe. Phạt tiền: 2.660.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

09. Lê Anh Tuấn – 1985 – Vàm Đầm, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm:  Không có GPLX; Không mang giấy CNĐK xe; Người điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm. Phạt tiền: 1.250.000đ.

10. Nguyễn Văn Cu – 1987 – Bào Kè, Lương Thế Trân, Cái Nước, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông

(Từ ngày 06/6/2013 đến ngày 13/6/2013)

01. Trần Trúc Thiện – 1987 – Vạn Nhứt, Phước Hảo, Châu Thành, Trà Vinh. Lỗi vi phạm: Chở theo 02 người trên xe; Chở người ngồi trên xe không đội MBH; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng dộ cồn vượt quá 0.25 đến 0.4 mg/1l khí thở. Phạt tiền: 1.050.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

02. Nguyễn Văn Đạt – 1992 – Vàm Đầm, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng dộ cồn vượt quá 0.25 đến 0.4 mg/1l khí thở. Phạt tiền: 1.950.000đ.

03. Phạm Vũ Lâm – 1991 – Bờ Đập, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chay quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10km/h. Phạt tiền: 1.150.000đ.

04. Phạm Vũ Em - 1994 – Vàm Đầm, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 1.200.000đ.

05. Lê Trần Khánh Vy – 1994 – Khóm 2, Phường 7, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe. Phạt tiền: 1.380.000đ.

06. Nguyễn Tuấn Em – 1990 – Thanh Tùng, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở; Không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển. Phạt tiền: 2.590.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

07. Nguyễn Trọng Nghĩa – 1989 – Tân Hiệp, Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 2.000.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày

08. Lê Hữu Tỷ  – 18/7/1995 – Đất Mũi, Ngọc HIển, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe môtô có dung tích xilanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền: 500.000đ.

09. Lê Văn Thông – 1981 – Thới An, Ô Môn, Cần Thơ. Lỗi vi phạm:  Không có GPLX; Không mang giấy CNĐK xe; Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10km/h. Phạt tiền: 1.250.000đ.

10. Trần Vũ Khánh – 1986 – Xóm Rẩy, Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 1.100.000đ.

11. Lê Trung Kiên – 1984 – Khu Phố 7, Phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Lỗi vi phạm: Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10km/h. Phạt tiền: 900.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

12. Lý Thành Long – 1990 – Ấp 4, TT Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10km/h. Phạt tiền: 1.150.000đ.

 13. Nguyễn Hoàng Anh – 1987 – Tân An Ninh B, TAK Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng dộ cồn vượt quá 0.25 đến 0.4 mg/1l khí thở; Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10km/h. Phạt tiền: 900.000đ.

14. Trần Văn Thành – 1976 – Ấp 2 TT Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

15. Trần Thanh Hiền – 1989 – Khóm 4, Phường 7 TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

16. Võ Thành Trung – 1992 – Khóm 4 TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người kiểm soát giao thông. Phạt tiền: 3.250.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

17. Lý Huỳnh Đẳng – 1992 – Tân Hòa, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chở theo 02 người trên xe; Chở người ngồi trên xe không đội MBH; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4 mg/1l khí thở; Không mang theo GPLX; Không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển. Phạt tiền: 2.990.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông

(Từ ngày 23/5/2013 đến ngày 30/5/2013)

01. Lữ Huy Tâm – 1978 – Khóm 8, Phường 7, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chở theo 02 người trên xe; Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người kiêm soát giao thông. Phạt tiền: 2.650.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

02. Quách Phương Hùng – 1985 – Khóm 5, Phường 6, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.25mg đến 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

03. Phạm Văn Lê – 1980 – Tân Long B, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở; Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe. Phạt tiền: 3.600.000đ.

04. Đỗ Anh Thảo Vy - 1997 – Khóm 4 TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi đều khiển xe môtô có dung tích xilanh từ 50cm3 trở lên; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 600.000đ.

05. TRần Cẩm Thúy – 1984 – Tân Trung, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10km/h. Phạt tiền: 1.250.000đ.

06. Phạm Văn Thiện – 1994 – Tân Điền B, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20km/h; Không có GPLX. Phạt tiền: 1.750.000đ.

07. Phan Tuấn Anh – 1993 – Kinh Mới, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20km/h; Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe. Phạt tiền: 1.850.000đ.

08. Trịnh Văn Khải – 1993 – Tân Thành, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chở người ngồi trên xe không độ MBH; Không có GPLX. Phạt tiền: 1.150.000đ.

09. Huỳnh Quốc Phong – 1980 – Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10km/h; Không có GPLX; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 1.250.000đ.

10. Đỗ Chí Hảo – 1992 – Khánh Lâm, U Minh, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10km/h; Không có GPLX. Phạt tiền: 1.150.000đ.

11. Nguyễn Văn Tỷ – 1995 – Chà Là, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 1.200.000đ.

12. Từ Thanh Điền – 1990 – Hồng Phước, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 1.200.000đ.

13. Nguyễn Văn Lắm – 1977 – Tân Thành, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ trên 20km/h. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

14. Lê Minh Thi – 1993 – Thành Vọng, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chở người ngồi trên xe không đội MBH. Phạt tiền: 1.150.000đ.

15. Phạm Minh Đoàn – 1988 – Lung Lá, Định Thành, Đông Hải, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; Không mang theo GPLX. Phạt tiền: 850.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

16. Nguyễn Văn Nhẫn – 1985 – Trí Phải, Thới Bình, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 1.100.000đ.

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông

(Từ ngày 16/5/2013 đến ngày 23/5/2013)

01. Trần Thanh Trung – 1984 – Tân Thới A, TAK Đông, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chở theo 02 người trên xe; Chở người ngổi trên xe không đội mủ bảo hiểm; Không có GPLX; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 2.650.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

02. Trần Văn Hiếu – 1986 – An Trạch, Đông Hải, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy chứng nhận đăng ký xe. Phạt tiền: 1.100.000đ.

03. Liêu Vũ Ca – 1994 – Tân Thành B, TAK Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

04. Phạm Thái Nguyên - 1985 – Phú Điền, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở; Không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông. Phạt tiền: 5.000.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

05. Nguyễn Văn Nghiêm – 1988 – An Biên, Tây Yên, Kiên Giang. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 1.200.000đ.

06. Tô Thanh Phong – 1996 – Khóm 4, TT U Minh, U Minh,, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe môtô có dung tích xilanh từ 50cm3 trở lên; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 600.000đ.

07. Nguyễn Thanh Long – 1987 – Tân Thành, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Khong chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 3.250.000đ.

08. Nguyễn Văn Du – 1984 – Nam Chánh, Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở; Không có GPLX. Phạt tiền: 3.500.000đ.

09. Đỗ Văn Nguyện – 1989 – Xẻo Lá, Tam Giang, Ngọc Hiển, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

10. Nguyễn Thanh Điền – 1988 – Nhà Cũ, Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở; Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK. Phạt tiền: 3.600.000đ.

11. Nguyễn Tấn Lộc – 1986 – Khóm 5, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định tử 05 đến dưới 10km/h; Không có GPLX. Phạt tiền: 1.150.000đ.

12. Phạm Văn Trường – 1968 – Nam Chánh, Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

13. Nguyễn Văn Hậu – 1994 – Khóm 4, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chở người ngồi trên xe không đội mủ bảo hiểm; Không có GPLX; không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 1.350.000đ.

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông

(Từ ngày 09/5/2013 đến ngày 16/5/2013)

01. Lê Chí Nguyên – 1994 – Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người kiểm soát giao thông; Tự ý thay đổi nhản hiệu không đúng với giấy đăng ký. Phạt tiền: 2.650.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

02. Huỳnh Duy Phúc – 1990 – Khóm 4, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS; Có đèn chiếu sáng gần, xa nhưng không có tác dụng. Phạt tiền: 2.180.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

03. Danh Thị Nhạ – 1984 – Ấp 11, Khánh Lâm. U Minh, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có giấy chứng nhận BHTNDS; Chở người ngồi trên xe không đội mủ bảo hiểm. Phạt tiền: 980.000đ.

04. Trần Trung Hiếu - 1990 – Khóm 2, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h; Không mang theo GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe. Phạt tiền: 2.700.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

05. Trần Hiệp Lực – 1971 – Tạ An Khương Đông, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

06. Trần Quốc Khánh  – 1995 – Tân Trung, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

07. Nguyễn Hồng Chơn – 1991 – Cái Ngay, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

08. Võ Minh Trung – 1956 – Phường 6, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Đi ngược chiều của đường một chiều. Phạt tiền: 300.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

09. Nguyễn Văn Nghiêm – 1988 – An Biên, Tây Yên, Kiên Giang. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 1.200.000đ.

10. Tô Thanh Phong – 1996 – Khóm 4, TT U Minh, U Minh,, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe môtô có dung tích xilanh từ 50cm3 trở lên; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 600.000đ.

11. Nguyễn Thanh Long – 1987 – Tân Thành, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Khong chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 3.250.000đ.

12. Nguyễn Văn Ngàn – 1991 – Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h; Không mang theo GPLX. Phạt tiền: 2.600.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

13. Cam Tấn Phúc – 1990 – Thành Vọng, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.25 đến 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

14. Huỳnh Minh Thêm – 1982 – Khóm 8, Phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.25 đến 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

15. Nguyễn Hoàng Dân – 1994 – Chà Là, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở; Có đèn chiếu sáng gần, xa nhưng không có tác dụng. Phạt tiền: 2.650.000đ.

16. Tiêu Minh Phụng – 1997 – Khóm 4, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe môtô có dung tích xilanh từ 50cm3 trở lên; Không mang theo giấy CNĐK xe; Chở người ngồi trên xe không đội mủ bảo hiểm. Phạt tiền: 625.000đ.

17. Nguyễn Văn Hậu – 1994 – Khóm 4, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chở người ngồi trên xe không đội mủ bảo hiểm; Không có GPLX; không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 1.350.000đ.

 

 

 

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông

(Từ ngày 11/04/2013 đến ngày 18/04/2013)

 

01. Nguyễn Nhiên Liệu – 1978 – Ấp 9, Tân Lộc Bắc, Thới Bình, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở; Không mang theo GĐKX; Không có GPLX. Phạt tiền: 3.600.000đ.

02. Trần Minh Nhận – 1981 – Thuận Thành, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

03. Nguyễn Chúc Hà – 1994 – Thị Tường A, Hưng Mỹ, Cái Nước, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 1.100.000đ.

04. Hà Mỹ Kim - 1991 – Chánh Tài, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

05. Nguyễn Văn Chiến - 1966 – Khánh An, U Minh, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

06. Lê Lợi – 1987 – Mỹ Phú, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.25mg/l đến 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

07. Phạm Văn Tường - 1987 – Khóm 7, Phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX . Phạt tiền: 1.100.000đ.

08. Trần Quốc Vũ – 1986 – Tân Thành, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.00.000đ.

09. Trần Hoàng Anh – 1988 – Tân Thành, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở; Không có GPLX. Phạt tiền: 3.500.000đ. 

 

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông

(Từ ngày 04/04/2013 đến ngày 11/04/2013)

 

I.Đường bộ:

01. Nguyễn Minh Toán – 1992 – Tân Phú, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở; Không mang giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 2.700.000đ.

02. Nguễn Hoài Phương – 1982 – Khóm 4, Phường 4, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 2.000.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

03. Mai Trung Thành – 1954 – Hiệp Hòa, Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Đi nguộc chiều của đường một chiều. Phạt tiền: 300.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX  30 ngày.

04. Trần Văn Linh - 1989 – Tân Điền, Tân Duyệt, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

05. Trần Văn Hon - 1959 – Tân Phong B, Hòa Thành, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

06. Trần Vũ Hưng – 1995 – Bá Huê, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang giấy CNĐK xe. Phạt tiền: 880.000đ.

07. Nguyễn Văn Bé - 1987 – Bá Huê, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10km/h; Không có GPLX; Không mang giấy CNĐK xe . Phạt tiền: 1.250.000đ.

08. Lương Minh Tạn – 1986 – Phong Thạnh A, Giá Rai, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10km/h; Không có GPLX. Phạt tiền: 1.150.000đ.

09. Trương Minh Quí – 1983 – Chánh Tài, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

11. Nguyễn Văn Út – 1979 – Hòa Đức, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

10. Nguyễn Văn Thuộc – 1967 – Ấp 15, Khánh Thuận, U Minh, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

12. Nguyễn Mạnh Phi – 1993 – Cái Ngay, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dươi 10km/h; Không có GPPLX. Phạt tiền: 1.150.000đ.

II. Đường thủy:

1. Trương Minh Tân – 1987 – Thuận Hòa, Tân Thuận, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Sử dụng phương tiện không đăng ký. Phạt tiền: 600.000đ.

2. Trương Lục Ây – 1992 – Tân Long C, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

3. Nguyễn Văn Lel – 1986 – Mỹ Tân, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Sử dụng phương tiện không đăng ký. Phạt tiền: 600.000đ.

4. Huỳnh Tấn Liêm – 1987 – Tân Long A, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Sử dụng phương tiện không đăng ký. Phạt tiền: 600.000đ.

5. Huỳnh Trung Nghiệm – 1964 – Tân Lợi, Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Sử dụng phương tiện không đăng ký. Phạt tiền: 600.000đ.

6. Phạm Tường Núi – 1986 – Tân Long, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

7. Trương Hoàng Vẹn – 1987 – Minh Hùng, Nguyễn Huân, Đàm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

8. Nguyễn Trung Kiên – 1983 – Hải An, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Sử dụng phương tiện không đăng ký. Phạt tiền: 600.000đ.

9. Trương Thành Lập – 1971 – Thuận Hòa B, Tân Thuận, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có bằng thuyền trưởng hạng ba. Phạt tiền: 2.500.000đ.

10. Hồ Hoàng Dũng – 1965 – Tân Thành B, TAK Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chở vượt quá số người được phép chở đối với phương tiện vận tải hành khách. Phạt tiền: 160.000đ. Phạt bổ sung: Tước bằng thuyền trưởng hạng ba 02 tháng.

11. Ngô Minh Chiến – 1965 – Tân Thành B, TAK Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chở vượt quá số người được phép chở đối với phương tiện vận tải hành khách. Phạt tiền: 160.000đ. Phạt bổ sung: Tước bằng thuyền trưởng hạng ba 02 tháng. 

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông

(Từ ngày 28/03/2013 đến ngày 04/04/2013)

 

01. Lưu Quốc Việt – 1963 – Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h đến dưới 35km/h. Phạt tiền: 5.000.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

02. Trần Hoàng Ngơi – 1996 – Tân Hiệp Lợi A, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20km/h; Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe môtô có dung tích xilanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền: 875.000đ.

03. Kiều Hải Đăng – 1990 – Ấp 1, Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.25 đến 0.4mg/1l khí thở; Không mang theo GPLX. Phạt tiền 580.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX  30 ngày.

04. Nguyễn Minh Nghĩ - 1991 – Tân Phong, Đông Hưng, Cái Nước, Cà Mau . Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10km/h; Không có GPLX. Phạt tiền: 1.150.000đ.

05. Nguyễn Văn Nam - 1980 – Giao Khẩu, Tân Phú, Thới Bình, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở; Không có GPLX. Phạt tiền: 3.500.000đ.

06. Trần Như Hiền – 1972 – Vàm Đầm, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

07. Đặng Hoàng Em - 1994 – Minh Hà B, Khánh Bình Đông, Trần Văn Thời, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

08. Nguyễn Hoàng Minh – 1988 – Tân Hòa, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang giấy CNĐK xe; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.25 đến 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 1.850.000đ.

09. Lê Mộng Trai – 1985 – Hiệp Hòa, Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

10. Lâm Chí Đăng – 1993 – Khóm 1, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS; Không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển. Phạt tiền: 1.190.000đ.

11. Nguyễn Vũ Linh – 1990 – Trung Cang, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Khong có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 1.200.000đ.

12. Mã Hoàng Nhân – 1985 – Khóm 3, phường Tân Xuyên, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

13. Thạch Hoàng Tỷ - 1993 – Tân Điền B, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10km/h; Không có GPLX. Phạt tiền: 900.000đ.

14. Trần Khái Diệp – 1984 – Tân Thành A, TAK Nam , Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Đi ngược chiều của đường một chiều. Phạt tiền: 300.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

15. Đỗ Trường Giang – 1980 – Nam Chanh. Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Đi ngược chiều của đường một chiều. Phạt tiền: 300.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 30 ngày.

16. Trần Quốc Phong – 1986 – Tam Giang Tây, Ngọc Hiển, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 2.000.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

17. Lê Nhựt Trường – 1993 – Cái Ngang, Hòa Thành, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 2.000.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

18. Tạ Quốc Phong – 1979 – Tân Thành Lập, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở; Không mang theo giấy CNĐK xe. Phạt tiền: 2.600.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 60 ngày.

 

 

 

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông

(Từ ngày 21/03/2013 đến ngày 28/03/2013)

 

01. Ngô Hoàng Nam – 1994 – Tân Hiệp, An Xuyên, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h. Phạt tiền: 1.250.000đ.

02. Nguyễn Minh Ta – 1987 – Cơ Năm, Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 1.200.000đ.

03. Huỳnh Văn Lóng – 1994 – Tân Điền A, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không chấp hành hiệu lệnh của Người kiểm soát giao thông. Phạt tiền 750.000đ. Tước GPLX  60 ngày.

04. Huỳnh Hữu Thanh - 1989 – Hải An, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau . Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

05. Trần Bảo Quang - 1981 – Trần Văn Kiểu, Phường 7, Quận  6, TP Hồ Chí Minh. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

06. Trần Thanh Mộng – 1991 – Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 2.500.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

07. Nguyễn Thái Nguyên - 1995 – Tân Hiệp, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 1.200.000đ.

08. Bùi Văn Beo – 1991 – Vĩnh Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS; Chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h. Phạt tiền: 1.250.000đ.

09. Lê Minh Trung – 1978 – Mương Điều B, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS; Chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10km/h. Phạt tiền: 1.350.000đ.

10. Tống Thanh Tâm – 1989 – Đồng Tâm B, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/k khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ.  Tước GPLX 60 ngày.

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông

(Từ ngày 15/03/2013 đến ngày 21/03/2013)

01. Đặng Nhựt Huy – 1984 – Khóm 1, Phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển. Phạt tiền: 1.190.000đ.

02. Phương Trọng Nguyễn – 1989 – Tân Phước, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 1.200.000đ.

03. Lê Mỹ Châu – 1968 – Ấp 9B, Phong Thạnh Tây, Giá Rai, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h. Phạt tiền 1.150.000đ.

04. Lê Tuấn Anh - 1971 – Khóm 2, Phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau . Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

05. Huỳnh Tuấn Lĩnh - 1994 – Xóm Tắc, Tân Thuận, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 1.100.000đ.

06. Phạm Vũ Linh – 1991 – Bá Huê, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chở người ngồi trên xe không đội mủ bảo hiểm; Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 1.350.000đ.

07. Kim Hoàng Thức - 1989 – Đồng Tâm A, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền 3.500.000đ.

08. Lê Minh Phụng – 1987 – Vàm Đầm, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở; Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền 5.000.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

09. Phan Trọng Hải – 1970 – Tân Điền, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 2.960.000đ.

10. Lương Thanh Mến – 1994 – Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

11. Trần Văn Thu – 1963 – Mương Điều B, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS; Chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h. Phạt tiền 1.350.000đ.

12. Vương Hậu Phước – 1993 – Tân An Ninh A, Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông. Phạt tiền: 2.500.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

13. Huỳnh Văn Nghĩa – 1980 – Tân Thành Lập, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h; Không có GPLX. Phạt tiền: 1.750.000đ.

14. Nguyễn Thành Việt – 1979 – Tân Phú, Phước Long, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền 2.500.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

15. Nguyễn Công Hậu – 1995 – Phú Hiệp, Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền 1.250.000đ.

16. Dương Lịch Lãm – 1987 – Định Thành, Đông Hải, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền 2.500.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

17. Hồ Mộng Kha - 1995 – Khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h; Không có GPLX. Phạt tiền: 1.150.000đ.

18. Trần Mậu – 1948 – Vàm Đầm, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h; Không có GPLX. Phạt tiền: 1.300.000đ.

19. Hà Văn Tổng – 1978 – Chà Là, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.25mg/l đến 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền 750.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

20. Trần Duy Khánh – 1970 – Khóm 5, Phường 9, TP Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.25mg/l đến 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền 750.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

21. Nguyễn Hoài Hận – 1969 – Tân Khánh, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

22. Tô Núi Em – 1988 – Hiệp Hòa, Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h. Phạt tiền 1.750.000đ.

23. Mã Vũ Hùng – 1993 – Tân Long A, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h. Phạt tiền 1.850.000đ.

24. Nguyễn Hoàng Duy – 1992 – Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không chấp hành hiệu lệnh của Người kiểm soát giao thông; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền 3.250.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

25. Trần Văn Giang – 1992 – Kinh Ngang, Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 1.200.000đ. 

 

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông

(Từ ngày 08/03/2013 đến ngày 14/03/2013)

I.Đường bộ

01. Lê Văn Thơ – 1977 – Đồng Tâm A, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10km/h; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 1.250.000đ.

02. Phạm Mỹ Chi – 1991 – Tân Long B, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 2.500.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

03. Phan Công Hậu – 1994 – Khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền 1.100.000đ.

04. Châu Thành Công - 1980 – Khóm 8, Phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau . Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.25mg/l đến 0.4mg/l khí thở; Không có GPLX. Phạt tiền: 1.750.000đ.

05. Trần Minh Hoàng - 1983 – Khóm 4, Phường 7, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chạy quá tốc độ quy định từ 05km/h đến dưới 10km/h. Phạt tiền: 1.1.000đ.

06. Tạ Văn Quý – 1985 – Khóm 7, Phường 7, TP Cà Mau, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.25mg/l đến 0.4mg/l khí thở; Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 1.950.000đ.

07. Hà Thiên Phúc - 1996 – Tân Long A, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở; Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên; Không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển. Phạt tiền 1.795.000đ.

08. Nguyễn Trường Nhựt – 1996 – Khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền 500.000đ.

II. Đường thủy

01. Huỳnh Quốc Hội – 1975 – Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

02. Nguyễn Văn Phong – 1979 – Tân Phong, Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

03. Lê Hoàng Giang - 1985 – Tân Trung, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện; Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 1.000.000đ.

04. Nguyễn Văn Quẹo – 1970 – Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

05. Lâm Văn Đẳng – 1976 – Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

06. Huỳnh Văn Thoảng – 1981 – Tân An A, Tạ An Khương Đông, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

07. Nguyễn Văn Thi – 1981 – Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện; Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 1.000.000đ.

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông

(Từ ngày 01/03/2013 đến ngày 07/03/2013)

 

I.Đường bộ

01. Trần Như Ý – 1993 – Bàu Sen, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

02. Võ Tân Trạng – 1980 – Cái Ngay, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không mang theo GĐKX; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 2.600.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

03. Nguyễn Hồng Chuyên – 1984 – Khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của Người kiểm soát giao thông. Phạt tiền 2.500.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

04. Nguyễn Tấn Khương - 1988 – Gành Hào 1, Hòa Tân, TP Cà Mau, Cà Mau . Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 1.200.000đ.

05. Nguyễn Văn Kích - 1976 – Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

06. Trần Hoàng Nghị – 1985 – Tân Long, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở; Không có GPLX. Phạt tiền: 3.500.000đ.

07. Đặng Ngọc Linh - 1995 – Thanh Tùng, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h. Phạt tiền 1.750.000đ.

II. Đường thủy

01. Huỳnh Quốc Hội – 1975 – Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

02. Nguyễn Văn Phong – 1979 – Tân Phong, Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

03. Lê Hoàng Giang - 1985 – Tân Trung, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện; Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 1.000.000đ.

04. Nguyễn Văn Quẹo – 1970 – Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

05. Lâm Văn Đẳng – 1976 – Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

06. Huỳnh Văn Thoảng – 1981 – Tân An A, Tạ An Khương Đông, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

07. Nguyễn Văn Thi – 1981 – Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện; Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 1.000.000đ.

 

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông

(Từ ngày 22/02/2013 đến ngày 28/02/2013)

I.Đường bộ

01. Nguyễn Hoàng Giang – 1986 – Tân Hòa, Gò Công Đông, Tiền Giang. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

02. Nguyễn Thạch Vũ – 1979 – Trung Cang, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 3.700.000đ.

03. Huỳnh Hồng Như – 1995 – Tân Thành, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền 1.000.000đ.

04. Dương Kim Bền - 1967 – Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau . Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 1.200.000đ.

05. Đổ Văn Triệu - 1986 – Tân Điền B, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 1.100.000đ.

06. Lê Đức Mạnh – 1975 – Tam Giang Tây, Ngọc Hiển, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

07. Lê Thanh Sang - 1992 – Tân Thành, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền 1.000.000đ.

08. Trần Phương Lâm - 1986 – Tân An, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.25mg/l đến 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

09. Lưu Ken Na Đi – 1992 – Thanh Tùng, Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

10. Phạm Ngọc Thân – 1994 – Tân An Ninh B, Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS; Sử dụng điện thoại di động. Phạt tiền: 1.270.000đ.

11. Trần Trang Trung Trực - 1993 – Lớp 12A12 Trường THPT Đầm Dơi. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS; Chở theo 02 (hai) người trên xe. Phạt tiền: 1.350.000đ.

12. Tiêu Tiểu Nguyên – 1996 – Khóm 4, Thị trấn Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS; Không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; Đội mủ bảo hiểm không cài quay đúng quy cách khi tham gia giao thông. Phạt tiền: 720.000đ.

13. Ngô Tấn Đạt – 1989 – Tân Thành A, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở; Không mang theo GĐKX. Phạt tiền: 2.600.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

14. Nguyễn Văn Phú Anh– 1985 – Mỹ Phú, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.25mg/l đến 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

15. Nguyễn Thanh Thảo – 1988 – Trần Thới, Đông Mỹ, Cái Nước, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

16. Lâm Hữu Nghĩa – 1995 – Định Bình, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ.

17. Huỳnh Út Nhì – 1969 – Khóm 1, Phường 4, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền 1.100.000đ.

18. Tô Quốc Đông – 1986 – Đức An, Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Tước GPLX  60 ngày.

19. Trương Hoàng Nam – 1982 – Thuận Lợi, Tân Thuận, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS; Không có gương chiếu hậu bên trái. Phạt tiền: 1.290.000đ.

20. Huỳnh Vũ Đương – 1996 – Khóm 2, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe đánh võng trên đường bộ trong đô thị. Phạt tiền: 3.000.000đ.

21. Gu Sên Tú – 1973 – Tân Thành, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 2.000.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

22. Lâm Quang Ái – 1986 – Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 1.100.000đ.

23. Lương Ngọc Cường – 1981 – Khu B, Thị trấn Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h. Phạt tiền: 1.750.000đ.

24. Hà Thị Thủy Kim - 1991 – Chánh Tài, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền 1.150.000đ.

II. Đường thủy

01. Võ Thanh Hiền – 1974 – Bàu Sen, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

02. Ngô Minh Đương – 1973 – Hiệp Tùng, Hiệp Tùng, Năm Căn, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Bằng thuyền trưởng hạng ba. Phạt tiền: 2.500.000đ.

03. Ngô Huỳnh Mộng - 1989 – Tân Hùng, Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

Danh sách những người vi phạm trật tự an toàn giao thông

(Từ ngày 01/02/2013 đến ngày 21/02/2013)

I.Đường bộ

01. Huỳnh Văn Thù – 1988 – Ấp 4, Khánh Lâm, U Minh, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy phép lái xe. Phạt tiền: 1.000.000đ.

02. Nguyễn Yến Nhi – 1995 – Lớp 12C6 Trường THPT Thái Thanh Hòa. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền: 500.000đ.

03. Phan Hải Đăng – 1994 – Chà Là, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10km/h; Không có GPLX. Phạt tiền 1.150.000đ.

04. Từ Văn Bil - 1987 – Tân Thành, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau . Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

05. Trần Văn Út - 1984 – Khóm 4, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không đội mủ bảo hiểm; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 2.650.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

06. Lê Thu Thảo – 1993 – Thành Vọng, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

07. Hồ Quốc An - 1973 – Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, TPHCM. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền 1.000.000đ.

08. Trần Văn Hoài - 1994 – Tân Khánh, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền 1.000.000đ.

09. Lữ Văn Giáp – 1992 – Nhị Nguyệt, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

10. Huỳnh Minh Lý – 1993 – Vàm Đầm, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h. Phạt tiền: 1.750.000đ.

11. Lê Đức Thọ - 1988 – Khóm 4, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

12. Nguyễn Hoàng Đông – 1957 – Đông Sơn 2, Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 2.500.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

13. Lâm Minh Nhí – 1992 – Bá Huê, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 1.200.000đ.

14. Nguyễn Phú Lộc – 1989 – Tân Thành, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 2.500.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

15. Trần Quốc Vũ – 1986 – Tân Thành, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

16. Trần Chí Thông – 1995 – Văn Luyện, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ.

17. Ngô Hồng Mai – 1991 – Khóm 3, Phường 9, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10km/h; Không có GPLX. Phạt tiền 1.150.000đ.

18. Lê Chí Nguyện – 1994 – Tân Thành A, Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở; Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 3.700.000đ.

19. Phạm Vũ Luân – 1996 – Tân An, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 600.000đ.

20. Lê Vũ Linh – 1992 – Khóm 4, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 2.800.000đ.

21. Nguyễn Thanh Toản – 1990 – Mỹ Phú, Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 2.500.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

22. Nguyễn Hải Đăng – 1991 - Khóm 4, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

23. Trương Tấn Đạt – 1974 –Tân Long, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở; Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h. Phạt tiền: 2.500.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

24. Trần Văn Được – Đồng Tâm B, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10km/h; Không có GPLX. Phạt tiền 1.150.000đ.

25. Trần Văn Thọ Em - 1982 – Vàm Đầm, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở; Không mang theo GPLX. Phạt tiền: 2.600.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

26. Lê Văn Châu – 1985 – Trung Cang, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của Người kiểm soát giao thông; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhậ BHTNDS. Phạt tiền 2.700.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

27. Ngô Minh Đương – 1995 – Khóm 3, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không chấp hành hiệu lệnh của Người kiểm soát giao thông; Không có GPLX; Chở theo 02 (hai) người trên xe; Người ngồi trên xe không đội mủ bảo hiểm. Phạt tiền: 2.050.000đ.

28. Trần Hoàng Đông – 1996 – Thành Vọng, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên; Chở theo 02 (hai) người trên xe. Phạt tiền: 575.000đ.

29. Nguyễn Minh Trâm – 1990 – Phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

30. Phạm Bảo Quốc - 1989 – Khóm 2, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10km/h; Không có GPLX. Phạt tiền 1.150.000đ.

31. Nguyễn Thị Ái Trân – 1989 – Khóm 1, Phường 4, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10km/h; Không có GPLX. Phạt tiền 1.150.000đ.

31. Lâm Văn To – 1975 – Tân Khánh, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

32. Nguyễn Duy Khánh – 1995 – Đồng Tâm A, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên. Phạt tiền: 500.000đ.

33. Lê Diễm My – 1992 -  Tân Lợi A, Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chở theo 02 (hai) người trên xe; Chở người ngồi trên xe không đội mủ bảo hiểm. Phạt tiền: 1.300.000đ

34. Lê Minh Thành – 1983 – Hòa Trung, Hòa Thành, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

35. Trương Quốc Đa – 1987 – Bào Giá, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không chấp hành hiệu lệnh của Người kiểm soát giao thông. Phạt tiền: 1.300.000đ.

36. Nguyễn Quốc Cảnh – 1982 – Vĩnh Lộc A, Hồng Dân, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

37. Lê Thanh Sang – 1984 – Trung Cang, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.25mg/l đến 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Tước GPLX 30 ngày.

38. Bùi Văn Công – 1980 – Khóm 7, Phường 6, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Tước GPLX 60 ngày.

39. Nguyễn Thảo Nguyên – 1990 – Tân Khánh, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

40. Nguyễn Dương Em – 1992 – Khóm 5, Phường 5, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Chở theo 02 (hai) người trên xe. Phạt tiền: 1.250.000đ.

41. Nguyễn Chí Toàn – 1989 – Tân Hòa, Nguyễn Huân, Đẩm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10km/h; Không có GPLX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền 1.250.000đ.

42. Hà Duy Khánh – 1987 – Nhị Nguyệt, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

43. Lê Công Thành – 1972 – Hòa Trung, Hòa Thành, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

44. Nguyễn Văn Nhàn – 1992 – 55/8 Lâm Văn Bền, Phường Tân Uyên, Quận 7, TPHCM. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 1.200.000đ.

45. Nguyễn Phương Toàn – 1990 – Phú Hiệp, Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 1.200.000đ.

46. Nguyễn Minh Hùng – 1984 – Chà Là, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo GĐKX. Phạt tiền: 1.100.000đ.

47. Nguyễn Hoàng Kha – 1995 – Kim Quy, Văn Khế Tây, U Minh Thượng, Kiên Giang. Lỗi vi phạm: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên; Không có Giấy chứng nhận BHTNDS. Phạt tiền: 550.000đ.

48. Huỳnh Văn Miền – 1978 – Tân Điền, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

II. Đường thủy

01. Nguyễn Văn Thi – 1981 – Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; Không có chứng chỉ chuyên môn lái phương tiện. Phạt tiền: 1.000.000đ.

02. Huỳnh Văn Thoàng – 1981 – Tân An A, Tạ An Khương Đông, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

03. Nguyễn Văn Quẹo  - 1970 – Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Phạt tiền: 600.000đ.

04. Lâm Văn Đẳng – 1976 – Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có chứng chỉ lái phương tiện. Phạt tiền: 400.000đ.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chuyên Mục Phát Thanh

Bài hát về Đầm Dơi


  • Firefox IE Chrome Opera Maxthon Netscape SafariL TheWold Về đầu trang