Trang nhất » Tin Tức » Chuyên Đề

Danh sách những người vi phạm trật tự ATGT năm 2014

Thứ hai - 17/03/2014 11:26
Bookmark and Share
Danh sách những người vi phạm trật tự ATGT năm 2014

Danh sách những người vi phạm trật tự ATGT năm 2014

Danh sách những người vi phạm trật tự ATGT

 

(Từ ngày 07/03/2014 đến ngày 13/03/2014)

01. Tăng Văn Chánh– 1958 – K4, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10km/h; Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người KSGT; Không mang theo GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 2.950.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 02 tháng.

02. Nguyễn Văn Thía – 1986 – Tân Long, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không gắn biển số theo quy định. Phạt tiền: 350.000đ.

03. Nguyễn Văn Gọn – 1975 – Đồng Tiến, Tân Hưng Cái Nước, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 1.200.000đ.  

04. Lê Hữu Trí - 1990 – Tân Hạnh, Xuân Bảo, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20km/h; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 3.250.000đ.  Phạt bổ sung: Tước GPLX 02 tháng.

05. Lê Văn Cọp – 1980 – Tân Hùng, Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đén dưới 10km/h. Phạt tiền: 1.150.000đ.

06. Phạm Khắc Huy – 1983 – Vĩnh Thành A, Vĩnh Hòa Hiệp, Châu Thành, Kiên Giang. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.25 đến 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 01 tháng.

07. Đỗ Quang Phúc Hậu – 16/03/1996 – Bờ Đập, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20km/h; Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe môtô có dung tích xilanh từ 50cm3 trở lên; Không mang theo giấy CNĐK xe. Phạt tiền: 925.000đ.

08. Nguyễn Văn Đền – 1980 – K3, Phường Tân Thành, TP Cà Mau, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.25 đén 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ.  Phạt bổ sung: Tước GPLX 01 tháng.

09. Nguyễn Văn Kha – 1989 – Tân Thành, Tân Tiến, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.25 đén 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 750.000đ.  Phạt bổ sung: Tước GPLX 01 tháng.

10. Nguyễn Văn Hiền – 1974 – Tân Phú, TAK, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.

 

11. Đoàn Trường Giang – 1973 – Tân Điền A, TAK, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người KSGT. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 02 tháng.

Danh sách những người vi phạm trật tự ATGT

 

(Từ ngày 28/02/2014 đến ngày 06/03/2014)

01. Lâm Thị Xăm– 1981 – Bá Huê, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20km/h. Phạt tiền: 1.300.000đ.

02. Trần Hải Đăng – 1988 – K1, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo sổ chứng nhận kiểm định ATKT; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS. Phạt tiền: 6.100.000đ.

03. Khưu Như Ý – 1995 – Trung Cang, Tân Trung, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.  

04. Lê Minh Thuận - 1992 – Minh Hà, Khánh Bình Đông, Trần Văn Thời, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.25 đến 0.4mg/1l khí thở; Không mang theo giấy CNĐK xe. Phạt tiền: 3.350.000đ.  

05. Lê Phước Mót – 1986 – TAK Đông, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe. Phạt tiền: 880.000đ.

06. Dương Phong Vũ – 1987 – Định Thành, Đông Hải, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 02 tháng.

07. Ngô Văn Luân – 1995 – Tân Đức, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ.

08. Trần Văn Cần – 1995 – Tân Thành, TAK Nam, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX. Phạt tiền: 1.000.000đ.  

09. Phạm Quốc Hùng – 1981 – Mương Điều B, TAK, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Người điều khiển xe không đội MBH; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 2.100.000đ.

10. Phạm Chí Đãng – 1989 – Bến Bào, Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ.

11. Ngô Tấn Hiền – 1988 – Tân Thành Lập, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giáy CNĐK xe. Phạt tiền: 1.100.000đ.

12. Phạm Văn Bạn – 1990 – Bào Giá, Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20km/h; Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe. Phạt tiền: 1.850.000đ.

13. Lê Bá Minh Quân – 1988 – An Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10km/h; Không có GPLX. Phạt tiền: 1.150.000đ. 

 

 

Danh sách những người vi phạm trật tự ATGT

(Từ ngày 20/02/2014 đến ngày 27/02/2014)

01. Trần Phú Quí – 1992 – Thành Thưởng C, An Trạch A, Đông Hải, Bạc Liêu. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10km/h. Phạt tiền: 1.150.000đ.

02. Nguyễn Quốc Khởi – 1973 – K4, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định. Phạt tiền: 900.000đ.

03. Nguyễn Việt Mãi – 1981 – An Bình, Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20 đến 35km/h. Phạt tiền: 5.000.000đ.  Phạt bổ sung: Tước GPLX 01 tháng.

04. Ngô Văn Cảnh - 1986 – Bá Huê, Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 2.500.000đ.  Phạt bổ sung: Tước GPLX 01 tháng.

05. Nguyễn Việt Thắng – 1988 – Mương Đường, TAK, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS; Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người KSGT. Phạt tiền: 2.960.000đ.

06. Trịnh Trung Tính – 1996 – Thuận Hòa, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Không mang theo giấy CNĐK xe; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 3.600.000đ.

07. Biện Văn Giang – 1989 – Hiệp Dư, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 01 tháng.

08. Nguyễn Văn Khoa – 1973 – Kinh Lớn, Đông Thới, Cái Nước, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Chở theo 02 người trên xe; Chở người ngồi trên xe không đội MBH; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 1.050.000đ.  Phạt bổ sung: Tước GPLX 01 tháng.

09. Nguyễn Hoàng Nhất – 1993 – Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không có GPLX; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 3.500.000đ.

10. Tạ Quốc Vương – 1988 – Khóm 5, TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạmChạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10km/h; Không có GPLX. Phạt tiền: 1.150.000đ.

11. Hà Vũ Kiệt – 1995 – Lưu Hoa Thanh, Tân Thuận, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Không chấp hành hiệu lệnh của người KSGT; Không có GPLX; Chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20km/h. Phạt tiền: 2.050.000đ.

12. Nguyễn Văn Non – 1983 – Mỹ Quới, TT Cây Dương, Phụng Hiệp, Hậu Giang. Lỗi vi phạm: Đi vào đường cấm. Phạt tiền: 1.000.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 01 tháng.

13. Trương Văn Ý – 1994 – Nam Chánh, Tân Dân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 02 tháng.

14. Nguyễn Trung Nghĩa – 1987 – Tân ĐIền A, TAK, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 2.500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 02 tháng.

15. Lý Út Lớn – 1985 – Hiệp Dư, Nguyễn Huân, Đầm Dơi, Cà Mau. Lỗi vi phạm: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0.25 đến 0.4mg/1l khí thở. Phạt tiền: 500.000đ. Phạt bổ sung: Tước GPLX 01 tháng.

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin cũ hơn

 

Chuyên Mục Phát Thanh

Bài hát về Đầm Dơi


  • Firefox IE Chrome Opera Maxthon Netscape SafariL TheWold Về đầu trang